Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Lelujen turvallisuusvaatimuksia uudistettu

Turvallisia leluja uudistettujen vaatimusten avulla

Standardien avulla parannetaan lelujen turvallisuutta. Lelujen turvallisuudesta vastaavat valmistajat, maahantuojat ja kauppa. Kannattaa varmistaa, että lelut vastaavat uudistettujen standardien vaatimuksia.

Standardi SFS-EN 71 täydentää lelulakia (1154/2011). Standardi tarjoaa myös yhden tavan täyttää leludirektiivin 2009/48/EY olennaiset vaatimukset.

Lelustandardiin SFS-EN 71 kuuluu yhteensä 14 osaa. Nyt on julkaistu uudet painokset standardin osista 3 ja 8. Lisäksi osaa 1 on täydennetty.

Standardilla pyritään vähentämään vaaroja, jotka eivät ole itsestään selviä käyttäjille: lelut eivät saisi asianmukaisesti käytettyinä aiheuttaa vaaraa sille lapsiryhmälle, jolle ne on tarkoitettu. Toisin sanoen vanhemman tai jonkin muun valvojan on pystyttävä kohtuullisen helposti olettamaan lelun toimintojen, koon ja ominaisuuksien perusteella, että lelu on tarkoitettu ilmoitettuun ikäryhmään kuuluvien lasten käyttöön. Lisäksi olisi otettava huomioon lelun ennakoitavissa oleva käyttö sekä lapsen käyttäytyminen.

SFS-EN 71-1:2014 + A1:2018 Lelujen turvallisuus. Osa 1: Mekaaniset ja fysikaaliset ominaisuudet
168,60 € (alv 0%), 209,06 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.07.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-3:2019 Lelujen turvallisuus. Osa 3: Eräiden alkuaineiden siirtymä
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.04.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 71-8:2018 Lelujen turvallisuus. Osa 8: Kotikäyttöön tarkoitetut aktiivilelut
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 19.01.2018, kieli: suomi/englanti

Standardisarjan SFS-EN 71 osassa 1 esitetään lelujen mekaanisten ja fysikaalisten ominaisuuksien vaatimukset sekä niiden testausmenetelmät. Standardi on muun muassa laajennettu koskemaan tiettyjä lennätettäviä leluja sekä lelulinkoja ja lelukatapultteja, joiden mukana toimitetaan ammuksia. Ammusleluja koskevat vaatimukset on uudistettu kokonaisuudessaan. Naamiaisasuille on lisätty vaatimuksia ja nyörejä koskevat vaatimukset on uudistettu. Lisäksi on päivitetty ammusleluja, lennätettäviä leluja, naruja ja lelupotkulautoja koskevia testausmenetelmiä.

Standardisarjan osassa 3 määritellään vaatimukset ja testausmenetelmät, jotka koskevat alumiinin, antimonin, arseenin, bariumin, boorin, elohopean, kadmiumin, kromi III:n, kromi VI:n, koboltin, kuparin, lyijyn, mangaanin, nikkelin, orgaanisen tinan, seleenin, sinkin, strontiumin ja tinan siirtymää lelumateriaaleista ja lelujen osista. Standardi sisältää vaatimuksia, jotka koskevat eräiden alkuaineiden siirtymää seuraavista lelumateriaaleista: kuivat, hauraat, jauhemaiset tai taipuisat materiaalit; nestemäiset tai tarttuvat materiaalit; raaputetut materiaalit.

Osassa 8 määritellään vaatimukset ja testimenetelmät kotikäyttöön tarkoitetuille aktiivileluille. Tällaiset aktiivilelut on usein kiinnitetty poikkipuomiin tai niihin kuuluu poikkipuomi. Standardi koskee myös muita vastaavia alle 14-vuotiaille lapsille tarkoitettuja leluja, joiden päällä tai sisällä voi leikkiä ja jotka on usein tarkoitettu kestämään yhden tai useamman lapsen painon. Standardissa määritellään vaatimukset myös aktiivilelujen erikseen myytäville lisätarvikkeille ja osille, erikseen myytäville keinuville elementeille sekä kokoamattomina myytävien aktiivilelujen pakkauksille.

Webinaari lelustandardeista 27.5.2020

SFS järjestää 27.5.2020 tilaisuuden, jossa lelustandardeja esitellään tarkemmin. Tutustu webinaarin ohjelmaan ja ilmoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Elisa Ervasti, asiantuntija
p. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi