Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Maalien ja lakkojen kosteudenkestävyys SFS-EN ISO 6270

Maalien ja lakkojen kosteudenkestävyys testataan standardien avulla

Maalien ja lakkojen kosteudenkestävyyden määritykseen tarkoitetun standardisarjan SFS-EN ISO 6270 osat 1 ja 2 on uusittu. Standardit kertovat, miten kokeet suoritetaan ilmastokammiossa tai sääkaapissa.

Standardissa SFS-EN ISO 6270-1:2018 kuvataan menetelmä, jolla määritetään maalikalvojen, maaliyhdistelmien ja vastaavien tuotteiden kosteudenkestävyys pinnoite- tai tuotespesifikaatioiden vaatimusten mukaisesti ilmastokammiossa.

Standardin osa 2 esittää yhdenmukaiset olosuhteet ja menettelyt esikäsiteltyjen koekappaleiden vakioimiseen arvioitaessa vaurioita, joita voi kehittyä koekappaleisiin, kun ne altistetaan kosteille olosuhteille, kuten tasaisille tai vaihteleville kondensaatioveden olosuhteille sääkaapissa.

Muut aihetta käsittelevät standardit löytyvät verkkokaupastamme tuoteryhmästä 87 Maali- ja väriteollisuus.