Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Maaperänäytteenoton laatu

Varmista maaperänäytteenoton laatu uuden standardin avulla

Näytteenoton laadunvarmistus on kriittinen vaihe, koska siinä tehtyjä virheitä ei yleensä havaita tai korjata jälkikäteen laboratoriossa tai toimistolla. Vihdoin on saatavilla lyhyt ja selkeä kuvaus maaperänäytteenoton kriittisistä vaiheista: Uudessa kansainvälisessä standardissa esitetään ohjeita maaperänäytteiden laadunvarmistuksesta ja -ohjauksesta.

Maaperänäytteenoton laadunvarmistus kattaa kaikki toimenpiteet, joilla varmistetaan tutkimuksen soveltuvuus sen käyttötarkoitukseen. Maaperä- ja pohjatutkimusten ja -arviointien kokonaislaatu riippuu prosessin jokaisen yksittäisen vaiheen eli suunnittelun, näytteenoton, esikäsittelyn, analysoinnin ja arvioinnin laadusta sekä kaikkien tulosten tulkinnasta.

Uutta standardia sovelletaan näytteenottoon. Sen avulla varmistetaan näytteenoton laatu, joka on edellytys tarkoituksenmukaisille ja toistettaville analyysi- ja testituloksille.

SFS-ISO 18400-106:2018 Maaperän laatu. Näytteenotto. Osa 106: Laadunvarmistus ja -ohjaus
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.12.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-ISO 18400-106 esitetään ohjeita maaperänäytteiden laadunvarmistuksesta ja -ohjauksesta. Se määrittelee vaiheet, joihin laadunvarmistusta ja -ohjausta sovelletaan ja joissa niitä edellytetään. Standardissa kuvataan myös tietojenvaihdon tärkeyttä koko tutkimusketjussa tietojen keräämisestä johtopäätösten laadintaan sekä auditointien merkitys toiminnan laadun varmistamiseksi.

Maaperänäytteiden ottamiseen liittyvät muut standardit

- näytteenottosuunnitelma ISO 18400-101:2017

- näytteenottostrategia SFS-ISO18400-104:2018:en

- kenttä- ja maaperähavainnot SFS-EN ISO 25177:en

- kenttänäytteen näytteenotto suunnitelman mukaisesti ISO 18400-102:2017

- näytteiden säilytys ja kuljettaminen laboratorioon SFS-ISO 18400-105:2017

- näytteenottoraportin laatiminen SFS-ISO 18400-106:2018.


SFS-ISO 18400-104:2018:en Soil quality -- Sampling -- Part 104: Strategies
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.11.2018, kieli: englanti
SFS-EN ISO 25177:en Soil quality. Field soil description (ISO 25177:2008)
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.10.2011, kieli: englanti
SFS-ISO 18400-106:2018 Maaperän laatu. Näytteenotto. Osa 106: Laadunvarmistus ja -ohjaus
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.12.2018, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Suunnittelija Anja Holmsten
puh. 0295 251 182
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi