Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Muutos: sähkötyöturvallisuus SFS 6002

Muutos sähkötyöturvallisuusstandardiin SFS 6002

Standardiin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus on julkaistu muutos A1. Samalla standardista on julkaistu myös uusi yhdistetty versio SFS 6002 + A1, jossa muutoksen teksti on otettu huomioon standardin sisällössä.

SFS 6002:2015 + A1:2018 Sähkötyöturvallisuus
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi
SFS 6002:2015/A1:2018 SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus Muutos 1
32,60 € (alv 0%), 40,42 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.08.2018, kieli: suomi

Standardi SFS 6002 perustuu eurooppalaisen sähköalan standardisoimisjärjestö CENELECin SFS-EN 50110 -sarjan standardeihin. Standardisarjan osassa 1 esitetään kaikissa CENELECin jäsenmaissa voimassa olevat perusvaatimukset. Tällä standardilla pyritään yhtenäistämään sähköturvallisuuskäytäntöjä eri puolilla Eurooppaa, mutta käytännössä joudutaan kuitenkin noudattamaan paikallisia säädöksiä.

Standardin SFS 6002 muutoksella sopeutetaan vaatimukset vastaamaan vuoden 2017 alussa voimaan tulleita sähköturvallisuuslakia (1135/2016) ja valtioneuvoston asetusta sähkötyöstä ja käyttötyöstä (1435/2016). Tämän takia standardissa esitetyt nimitykset on muutettu vastaamaan säädösten käytäntöjä ja vaatimuksia on täsmennetty siihen sopivalla tavalla. Standardi on muutenkin saatettu ajan tasalle mm. ottamalla huomioon henkilönsuojainasetuksen vaatimukset.

Standardin soveltamista selvennetään uudella kansallisella johdannolla. Standardi koskee vain sähkötyön turvallisuutta, ja sen perustella ei voida esittää vaatimuksia sähkölaitteiden rakenteille tai sähkötyön tekemisen yleisille järjestelyille.

Lisätietoa standardisoinnista

SESKO ry
Tapani Nurmi
Puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi

Tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatkossa SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käy tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.