Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Nosturien turvallinen käyttö

Käytä nostureita turvallisesti standardien avulla

Vaatimukset nosturien turvalliselle käytölle kuvataan standardisarjassa ISO 12480. Ohjeiden avulla voit parantaa käyttäjien turvallisuutta nosturioperaatiossa.

SFS-ISO 12480-1:2019 Nosturit. Turvallinen käyttö. Osa 1: Yleistä
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.10.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 12480-3:2019 Nosturit. Turvallinen käyttö. Osa 3: Torninosturit
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.10.2019, kieli: suomi/englanti

Uusi standardisarja ISO 12480 kuvaa nosturien turvalliseen käyttöön liittyvät vaatimukset. Vaatimukset koskevat muun muassa nosturioperaation johtamista ja valvontaa sekä henkilöstön valintaa, vastuuta ja vähimmäisvaatimuksia. Lisäksi standardeissa kuvataan turvallisuuteen vaikuttavia asioita kuten turvavälineet sekä nosturin valintaa, sijoittamista, pystytystä ja purkamista. Vaatimuksissa määritellään myös erilaisia menettelytapoja ja varotoimia, käyttöolosuhteita sekä taakkojen kiinnittämistä ja käsittelyä.

Osa 1 määrittää vaatimukset nosturien turvalliselle käytölle, mukaan lukien turvallisen työtavan, johtamisen, suunnittelun, valinnan, pystytyksen ja purkamisen, käytön ja kunnossapidon sekä nosturin kuljettajien, taakankiinnittäjien ja merkinantajien valinnan.

Osassa 3 esitetään vaadittavat käytännöt torninosturien turvalliseen käyttöön: turvallinen työmenetelmä, suunnittelu, valinta, pystytys ja purku, erityisperustus, nosturien käyttäminen ja kunnossapito sekä käyttäjän, taakankiinnittäjän ja merkinantajan valinta.

Standardiin SFS-ISO 12480 kuuluvat myös Osa 2 Ajoneuvonosturit, Osa 4 Puominosturit ja Osa 5 Silta- ja pukkinosturit.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
DI Jukka-Pekka Rapinoja, asiantuntija
040 351 0896
etunimi.sukunimi@metsta.fi