Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Ohjeistusta joukkoevakuoinnin suunnitteluun

Ohjeistusta joukkoevakuoinnin suunnitteluun

Suunnittelu edesauttaa joukkoevakuoinnin vaikuttavan vasteen toteuttamista ja on osa hätätilanteiden hallintaa. Uudessa standardissa ISO 22315 annetaan ohjeita joukkoevakuointisuunnitelmien laatimiseen, päätöksenteon tueksi, vaikuttavan vasteen mahdollisuuden kasvattamiseen ja väestön sekä organisaatioiden valmiuden parantamiseen.

SFS-EN ISO 22315:2018 Yhteiskunnan turvallisuus. Joukkoevakuoinnit. Suunnittelua koskevaa ohjeistusta
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa esitetään ohjeita, jotka koskevat joukkoevakuointisuunnitelman laatimista, toteuttamista, seuraamista, arviointia, katselmointia ja valmiuden parantamista. Siinä esitetään malli kullekin joukkoevakuoinnin suunnitteluun kuuluvalle toiminnolle ja kaikille tunnistetuille vaaroille. Standardista on apua näyttöön perustuvien ja vaikuttavuuden suhteen arvioitavissa olevien suunnitelmien kehittämisessä. Standardiin sisältyy useita toimintoja:

  1. väestön valmisteleminen joukkoevakuointiin
  2. riskille tai vaikutuksille altistuneiden alueiden visualisointi
  3. evakuointipäätöksen tekeminen
  4. julkiset varoitukset
  5. evakuoitavien liikkumisen analysointi
  6. evakuoitavien hätämajoitustiloja koskevien vaatimusten arviointi
  7. arviointi ja jatkuva parantaminen.

Evakuointi on ihmisten siirtämistä määritellyltä alueelta riskin tai uhkan vuoksi. Joukkoevakuointia määrittää tarve useamman tahon yhteistyölle ja resurssien yhdistämiselle. Ennakoiva suunnittelu on tärkeää, jotta voidaan pelastaa ihmishenkiä ja vähentää kärsimyksiä. Kansainvälisessä ja kaikissa Euroopan maissa vahvistetussa standardissa ISO 22315 esitetään joukkoevakuointien suunnittelua koskevaa ohjeistusta.

Standardi on tarkoitettu sellaisten organisaatioiden käyttöön, jotka ovat vastuussa tai osallistuvat joukkoevakuoinnin suunnitteluun kuten paikalliset, alueelliset tai kansalliset hallintoviranomaiset, lainsäätäjät, kansainväliset organisaatiot ja kansalaisjärjestöt, yritykset sekä julkiset ja yhteiskunnalliset ryhmät.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Janne Kalli
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi