Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Ohjeita terveydenhuollon käsineiden valintaan

Valitse terveydenhuollon käsineet oikein

Uudet ohjeet auttavat valitsemaan, säilyttämään ja käyttämään kertakäyttöisiä terveydenhuollon käsineitä oikein. Ohjeet on tarkoitettu terveydenhuollon käsineitä käyttäville ja valitseville henkilöille.

Terveydenhuollon käsineiden käytön on osoitettu ehkäisevän infektioita aiheuttavien ainesosien siirtymistä. Tämän varmistamiseksi on olennaisen tärkeää, että käsine on käteen sopiva, siinä ei ole reikiä ja sillä on riittävät fysikaaliset ominaisuudet, jotta tämä esto‐ominaisuus säilyy läpi käsineen käyttöiän. Lisäksi on tärkeää, että käsineiden käyttäjille tai potilaille annetaan riittävää tietoa mahdollisista terveysriskeistä, joita käsineiden käyttö voi aiheuttaa, esimerkiksi allergisista reaktioista.

Terveydenhuollossa käytettävien käsineiden valinta on usein teknisesti hankalaa. Tämän vuoksi asianmukaisesti pätevän henkilön tulisi vastata valinnasta.

Tässä teknisessä raportissa annetaan steriilejä ja epästeriilejä käsineitä käyttäville ja valitseville henkilöille riskinarviointiin perustuvaa tietoa siitä, mihin käyttöön mikäkin käsine soveltuu. Raportissa käsitellään käsineitä, joita käytetään ensisijaisesti suojaamaan potilasta ja käyttäjää biologiselta ristikontaminaatiolta.

Vaatimukset kertakäyttöisille terveydenhuollon käsineille kuvataan standardisarjassa SFS‐EN 455 Terveydenhuollossa käytettävät kertakäyttöiset käsineet. Teknisessä raportissa CEN/TR 16953 annetaan lisätietoa standardisarjan SFS‐EN 455 käytön helpottamiseksi. Siinä annetaan perustelut näiden standardien vaatimuksille. Lisäksi esitetään erilaisia näkökulmia käsineiden valintaan, koska ne vaikuttavat itse käsineeseen sekä sen fysikaalisiin ominaisuuksiin, bioyhteensopivuuteen, mukavuuteen ja tuntoherkkyyteen.

CEN/TR 16953 käsittelee myös lukuisten erilaisten käsinemateriaalien vahvuuksia ja heikkouksia sekä käsineiden käytön aiheuttamia mahdollisia biologisia vaaroja. Käsineitä, jotka suojaavat käsineen käyttäjää esimerkiksi kemiallisilta ja biologisilta vaaroilta, säädellään henkilönsuojaimia koskevassa EU‐direktiivissä (PPE‐direktiivi) ja siihen liittyvissä standardeissa, kuten SFS‐EN 16523–1,SFS‐EN ISO 374–1, SFS-EN 374–2, SFS‐EN 374–4 ja SFS‐EN ISO 374–5.


Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Suvi Pasanen, asiantuntija, standardisointi
p. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi