Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Omaisuudenhallinta ISO 55000 -sarja

Omaisuudenhallintaan systemaattisuutta ja tehokkuutta

Kansainväliset ISO 55000 -sarjan standardit auttavat johtamaan organisaationne omaisuutta systemaattisesti ja tehokkaasti sekä varmistamaan omaisuutenne viisaan huolenpidon. Nyt on julkaistu uudistetut ohjeet omaisuudenhallintajärjestelmän toteuttamisen tueksi. Ne kuvataan standardissa SFS-ISO 55002:2018.

Standardeissa kuvattujen menetelmien avulla voitte muun muassa osoittaa eri sidosryhmille, että omaisuuteenne liittyvät riskit ovat hallinnassa ja omaisuuden hallinnan kokonaisuutta johdetaan suunnitelmallisesti. Standardit tukevat prosessien ja toimintatapojen yhdenmukaistamista. Ne antavat vaatimuksia ja ohjeita laadukkaan ja kustannustehokkaan omaisuudenhallinnan rakenteelle ja sisällölle.

Standardissa SFS-ISO 55002:2018 kerrotaan hyvän omaisuudenhallintajärjestelmän ominaisuuksista. Siinä annetaan tarkentavia ohjeita omaisuudenhallintajärjestelmän käytöstä standardin ISO 55001 vaatimusten mukaisesti. Lisäksi siinä tarkennetaan vaatimuksia ja annetaan omaisuudenhallintajärjestelmän toteuttamista helpottavia esimerkkejä.

Ohjeista on hyötyä niille, jotka osallistuvat omaisuudenhallintajärjestelmän luomiseen, toteuttamiseen, käyttöön, ylläpitämiseen ja parantamiseen. Lisäksi niistä hyötyvät omaisuudenhallintatoimien suorittamiseen osallistuvat tahot, myös palveluntarjoajat.

SFS-ISO 55002:2018 esiteltiin loppuvuodesta 2018 SFS:n aamukahvitilaisuudessa. Voit tutustua tilaisuuden materiaaleihin SFS:n tapahtumakalenterissa.

Omaisuudenhallinnan kokonaisuuteen liittyvät myös standardit SFS-ISO 55000 ja SFS-ISO 55001, joissa kuvataan hallintajärjestelmän periaatteet ja termit sekä oleelliset vaatimukset.

SFS-ISO 55000 Omaisuudenhallinta. Yleiskuvaus, periaatteet ja termit
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.10.2014, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 55001 Omaisuudenhallinta. Hallintajärjestelmät. Vaatimukset
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.10.2014, kieli: suomi/englanti

SFS-ISO 550001 määrittää vaatimukset, jotka koskevat omaisuudenhallintaa käsittelevän hallintajärjestelmän luomista, toteuttamista, ylläpitämistä ja parantamista. Omaisuudenhallinta on mahdollista sertifioida tätä standardia vasten. Sen rakenne on yhdenmukainen muiden johtamisjärjestelmän vaatimusstandardien kanssa, mikä mahdollistaa useiden hallintajärjestelmästandardien yhteiskäytön.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Risto Pulkkanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi