Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Paikallisakkujen turvallisuusvaatimukset

Paikallisakkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimukset

Akkujen ja akustojen asentamiseen, käyttöön, tarkastukseen, kunnossapitoon ja hävittämiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset määritellään standardissa SFS-EN IEC 62485-2, joka on uudistettu.

SFS-EN IEC 62485-2:2018 Akkujen ja akkuasennusten turvallisuusvaatimukset. Osa 2: Paikallisakut
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 18.05.2018, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN IEC 62485-2 määrittelee paikallisakkujen ja -akustojen suojausmenetelmät sähkön, elektrolyytin ja räjähtävien kaasujen aiheuttamia vaaroja vastaan. Lisäksi kuvataan toimenpiteet, joilla varmistetaan akustojen ja akkuasennusten toiminnallinen turvallisuus.

Vaatimukset koskevat lyijy-, nikkeli-kadmium- ja nikkeli-metallihydridiakuista koostuvia akkuasennuksia, joiden nimellisjännite on enintään 1500 V (DC).

Standardin mukaisten paikallisakustojen pääasiallisia käyttökohteita ovat

  • tietoliikennesovellukset
  • voimalaitoskäyttö
  • keskitetyn syötön turvavalaistus- ja hälytysjärjestelmät
  • UPS-sovellukset
  • varavoimageneraattoreiden käynnistysjärjestelmät
  • aurinkosähköjärjestelmät.

Tämä standardi korvaa standardin SFS-EN 50272-2, johon verrattuna tekstiä on ajanmukaistettu. Merkittäviä teknisiä muutoksia ei ole tehty.

Litiumioniakuista koostuvia paikallisakustoja koskeva vastaava standardi SFS-EN IEC 62485-5 on parhaillaan valmisteilla. Akkujen ja akkuasennusten yleiset vaatimukset kuvataan standardisarjan SFS-EN IEC 62485 osassa 1, ajovoima-akut osassa 3 ja siirrettävissä laitteissa käytettävät akut osassa 4.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Juha Vesa, kehityspäällikkö
puh. 045 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi