Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Painehaavapatjojen infektioriski haltuun standardin ohjeilla

Painehaavapatjojen infektioriski haltuun

Uudesta standardista saatte tuhdit keinot virusten ehkäisyyn painehaavapatjoissa. Ohjeiden avulla varmistatte, että patjat täyttävät terveydenhuollossa vaadittavan mikrobiologisen puhtaustason.
SFS 7504:2020 Painehaavapatjojen vuokrauspalvelut. Hyvät käytänteet
32,60 € (alv 0%), 40,42 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.02.2020, kieli: suomi

Painehaavapatjan puhtaudesta on huolehdittava asianmukaisesti, koska patja on otollinen ympäristö mikrobien kasvulle. Kun palveluntarjoaja noutaessaan patjan vuokran päättyessä puhdistaa, desinfioi, käsittelee ja säilyttää patjaa asianmukaisesti ennen kuin se toimitetaan uudelleen vuokralle, vältetään riski infektioiden leviämisestä.

Uusi standardi auttaa parantamaan asiakkaan turvallisuutta. Standardin ohjeita noudattamalla voidaan vaikuttavasti ja johdonmukaisesti varmistaa, että patjojen mikrobiologinen puhtaustaso vastaa terveydenhuollossa vaadittavaa tasoa. Tavoitteena on parantaa asiakas-, potilas- ja työturvallisuutta sekä estää vältettävissä olevien tartuntojen leviäminen.

Patjojen vuokralleottajille standardi tarjoaa työkalun, johon voidaan viitata hankintoja tehtäessä. Patjojen vuokralleantajat voivat standardia käyttämällä osoittaa, että infektioriskinhallinta on hyvin hoidettu.

Standardia noudattavat toimijat sitoutuvat toimimaan standardin vaatimusten mukaisesti sekä seuraamaan sovitun hygieniatason toteutumista riittävällä tarkkuudella. Näin ne varmistuvat siitä, ettei painehaavapatjojen vuokraustoiminta edesauta tartunnanaiheuttajien leviämistä. Myös vuokralleottaja tietää saavansa standardin hygieniatason täyttävän painehaavapatjan.

Standardissa määritellään hyvät käytänteet pai-nehaavapatjojen vuokrauksen koko palveluketjulle: nouto, kuljetus, puhdistus ja desinfiointi, huolto, varastointi sekä toimittaminen vuokralleottajalle. Standardissa kuvataan myös menetelmiä, joilla patjan puhtautta voidaan testata, sekä ohjeita käsihygieniaan.

Lisätietoja standardisoinnista

YTL
Suvi Pasanen, asiantuntija, standardisointi
p. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi