Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Paloilmoitinjärjestelmät SFS_EN 54

Päivitetyt vaatimukset paloilmoitinjärjestelmille

Suunnitteletko rakennuksia tai vastaat rakennuttamisesta? Asennatko tai tarkastatko paloilmoittimia? Saat ohjeistusta paloilmoitinjärjestelmien valmistukseen ja suunnitteluun sekä asennukseen ja huoltoon standardisarjasta SFS-EN 54. Sarjasta on päivitetty kolme osaa, jotka koskevat lämpötilan pisteilmaisimia, paloilmoittimien osien yhteensopivuutta ja yhdistettävyyttä sekä palautuvia linjalämpöilmaisimia.

Standardisarjassa SFS-EN 54 määritellään vaatimukset, testausmenetelmät ja toimintakriteerit, joilla voidaan arvioida paloilmoittimen osien tehokkuus ja luotettavuus sekä paloilmoittimeen yhdistettävien osien yhteensopivuus. Lisäksi standardit antavat ohjeet paloilmoittimien asentamisesta sekä niiden käytöstä. Standardit koskevat rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennettavia paloilmoittimia, jotka koostuvat useista keskenään viestivistä komponenteista.

Standardisarjan Sosassa 1 osassa määritellään koko sarjassa käytettävät termit ja määritelmät. Siinä esitetään myös periaatteet, joihin muut sarjan osat perustuvat, sekä kuvataan paloilmoittimen eri osille kuuluvat toiminnot. Osat 5, 13 ja 22 on uudistettu ja julkaistu nyt suomeksi. Standardisarja SFS-EN 54 Paloilmoittimet sisältää yhteensä 32 osaa.Löydät ne kaikki SFS:n verkkokaupasta.

SFS-EN 54-1 Paloilmoittimet. Osa 1: Johdanto
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.05.2011, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 54-5:2017 Paloilmoittimet. Osa 5: Lämpöilmaisimet. Pisteilmaisimet
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.02.2017, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 54-13:2017 Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.02.2017, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 54-22:2015 Paloilmoittimet. Osa 22: Palautuvat linjalämpöilmaisimet
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.06.2015, kieli: suomi/englanti

Standardisarjan SFS-EN 54 osassa 5 määritellään rakennuksiin ja niiden ulkopuolelle asennettavissa paloilmoittimissa käytettäviä pistelämpöilmaisimia koskevat vaatimukset, testausmenetelmät ja toimintakriteerit. Siinä esitetään pistelämpöilmaisimia koskeva suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP).

Osassa 13 esitetään paloilmoittimen sekä sen oheisjärjestelmänä käytettävän äänievakuointijärjestelmän komponenttien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointia koskevat vaatimukset. Tässä standardissa esitetään myös toisiin järjestelmiin yhdistettyjen paloilmoittimien toimintavarmuuteen liittyvät vaatimukset. Lisäksi standardissa esitetään yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointimenetelmiin sekä paloilmoittimeen tai siihen liitettyyn toiseen paloilmoittimeen kuuluvien komponenttien testaamiseen liittyvät vaatimukset.

Osassa 22 määritellään standardin mukaisia palautuvia linjalämpöilmaisimia koskevat vaatimukset, toimintakriteerit ja vastaavat testausmenetelmät sekä suoritustason pysyvyyden arviointi ja varmentaminen (AVCP). Se koskee palautuvia linjalämpöilmaisimia, jotka koostuvat valokuituun, paineilmaputkeen tai sähköiseen ilmaisinkaapeliin perustuvasta ilmaisuyksiköstä, jotka on liitetty joko suoraan tai rajapintamoduulin kautta ilmaisimen keskusyksikköön.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota. Nyt suomeksi julkaistuja SFS-EN 54-sarjan standardeja ei vielä ole julkaistu OJ:ssa, vaan CE-merkintään tulee käyttää niiden kumottuja versioita.

Jotta pysyt ajan tasalla rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista, kannattaa lukea lisää rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista osoitteessa www.hENhelpdesk.fi.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi