Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Poistumislaitteiden CE-merkintä

Varmista poistumislaitteiden CE-merkintä

Kiinteästi asennettavien poistumislaitteiden tulee olla CE-merkittyjä. Kun poistumislaite täyttää standardien vaatimukset, valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) ja kiinnittää CE-merkinnän. Kannattaa tutustua juuri suomeksi julkaistuihin standardeihin, joiden avulla voit varmistua poistumislaitteille asetetuista teknisistä ominaisuuksista ja tuotteen sopivuudesta käyttökohteeseen.

Standardi SFS-EN 179:2008 määrittää mekaanisesti painikkeella tai työntölevyllä käytettävien, hätätilanteessa poistumiseen tarkoitettujen ovien hätäpoistumislaitteiden valmistuksen, ominaisuudet ja testauksen. Hätäpoistumislaitteen sopivuus osastoiviin ja/tai savutiiviisiin oviin määritetään palotesteillä, jotka suoritetaan tämän standardin edellyttämien ominaisuuksien testauksen lisäksi.

SFS-EN 1125:2008 määrittää vaakasuoraan toimivalla työntöpainikkeella tai kosketuspuomilla, erityisesti paniikkitilanteessa poistumisteillä käytettäviksi suunnitelluille mekaanisesti käytettäville paniikkipoistumislaitteille selvitettävät ominaisuudet sekä vaatimukset valmistukselle ja testaukselle. Paniikkipoistumislaitteen sopivuus osastoiviin ja/tai savutiiviisiin oviin määritetään palotesteillä, jotka suoritetaan tämän standardin edellyttämien ominaisuuksien testauksen lisäksi.

Tuotestandardien lisäksi kannattaa tutustua standardiin SFS 7036, josta on kesällä 2019 julkaistu päivitetty painos. Se täydentää eurooppalaisia yhdenmukaistettuja tuotestandardeja SFS-EN 179 ja SFS-EN 1125.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) versiota. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista löydät osoitteessawww.henhelpdesk.fi.

Lisätietoja standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Tuotepäällikkö, DI Tuuli Kunnas
Puh. 040 172 0073
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi