Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Rakenneterästen tekniset toimitusehdot

Rakenneterästen tekniset toimitusehdot uudistettu

Standardisarjassa SFS-EN 10025 kuvataan kuumavalssattujen rakenneterästen tekniset toimitusehdot. Sarjan osista 2…6 on julkaistu uudet painokset, jotka ovat nyt itsenäisesti sovellettavia.

Standardisarja SFS‐EN 10025 määrittelee tekniset toimitusehdot kuumavalssatuille rakenneteräksille. Standardin osa 1 vuodelta 2004 on rakennustuoteasetuksen kanssa yhdenmukaistettu standardi ja määrittelee yleiset tekniset toimitusehdot CE-merkittäville rakenneteräksille. Standardin SFS-EN 10025-1 uusintatyö on vielä käynnissä ja se julkaistaan myöhemmin.

Eri tyyppisiä rakenneteräksiä koskevat vaatimukset esitetään standardin SFS-EN 10025 uudistetuissa osissa 2…6. Jos rakenneteräksiä ei käytetä rakennustuoteasetuksen alaisissa kohteissa, niitä ei tarvitse CE-merkitä. Tällöin standardin osia 2...6 voidaan käyttää itsenäisesti sovellettavina standardeina ilman osaa 1.

Standardin osissa 2...6 esitetään levytuotteina ja pitkinä tuotteina toimitettavien kuumavalssattujen rakenneterästen vaatimukset mm. kemialliselle koostumukselle, mekaanisille ja teknologisille ominaisuuksille, pinnanlaadulle, sisäiselle virheettömyydelle, tarkastukselle ja testaukselle sekä näytteiden ja koekappaleiden valmistukselle. Rakennustuoteasetuksen alaisissa sovelluksissa kutakin näistä osista on käytettävä yhdessä osan 1 kanssa.Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Mika Vartiainen, asiantuntija
p. 040 544 1579
etunimi.sukunimi@metsta.fi