Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Rakennuslasit, standardit ja CE-merkintä

Standardeja rakennuslaseista

Rakennuslasien tulee olla CE-merkittyjä. Kannattaa tutustua standardeihin, joiden avulla voit varmistua rakennuslasilta vaadituista ominaisuuksista ja tuotteen sopivuudesta käyttökohteeseen.

Rakennusliikkeet ja suunnittelijat voivat hyödyntää standardeja lasin tuoteominaisuuksien ja laadun määrittelyssä. Ne koskevat myös maahantuojia, kun he tuovat rakennuslaseja EU-alueelle. Tällöin tuotteiden on täytettävä harmonisoitujen tuotestandardien vaatimukset. Standardeja voidaan käyttää myös rakennusvalvonnassa. Rakennuslaseja koskevat standardit on suunnattu pääasiassa lasin valmistukseen ja lasin jatkojalostukseen määrittelemään tuotteen ominaisuuksia (hyväksymis/hylkäysrajat).

Rakennustuotteiden kuten rakennuslasien CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) versiota. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen. Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista kannattaa lukea hEN-helpdeskissä henhelpdesk.fi.

Kannattaa tutustua SFS:n esitteeseen rakennuslasistandardeista. Sieltä näet, mitkä standardit ovat juuri teidän toiminnassanne olennaisia.

Kaikki harmonisoidut tuotestandardit ja kansalliset soveltamisstandardit löydät SFS:n verkkokaupasta omista aihealueen mukaisista ryhmistään. Kansalliset soveltamisstandardit ovat ryhmässä 91.300 ja harmonisoidut tuotestandardit ryhmässä 90.

Standardit kannattaa hankkia käyttöön SFS Online -palvelun kautta. Palvelussa standardit ovat aina ajan tasalla ja käytettävissä milloin vain. Tutustua palveluun ja pyydä tarjous. Tulemme mielellämme myös esittelemään online-palvelua tarkemmin. Ota yhteyttä SFS:n asiakaspalveluun puh. 09 1499 3353 tai online@sfs.fi.

Lisätietoja standardisoinnista

YTL
Kimmo Konkarikoski, standardisointipäällikkö
puh. 040 579 4393
etunimi.sukunimi@ytl.fi