Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Rakennusmateriaalien sisäilmaemissioiden testaus

Standardi rakennusmateriaalien sisäilmaemissioiden testaukseen

Nyt on julkaistu suomeksi eurooppalainen standardi SFS-EN 16516, jota käytetään testimenetelmänä mm. vapaaehtoisessa sisäilmaemissioiden M1-päästöluokituksessa.

Rakennuksen hyvä sisäilmasto edellyttää sisäilmaan liittyvien tekijöiden huomioimista suunnittelussa, rakentamisessa ja käytön aikana. Yksi tärkeimpiä osatekijöitä ovat vähäpäästöiset rakennusmateriaalit. Nyt on julkaistu suomeksi eurooppalainen standardi SFS-EN 16516, jota käytetään testimenetelmänä mm. vapaaehtoisessa sisäilmaemissioiden M1-päästöluokituksessa. Standardi on suunnattu etenkin rakennustuotevalmistajille, testilaboratorioille ja tutkimuslaitoksille.

Standardissa SFS-EN 16516 määritellään horisontaalinen referenssitestimenetelmä vaarallisten aineiden* emissioiden määrittämiseen rakennustuotteista sisäilmaan. Menetelmä soveltuu haihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin, puolihaihtuviin orgaanisiin yhdisteisiin ja erittäin haihtuviin aldehydeihin. Standardissa esitetään myös lisätietoja epäsuorista testimenetelmistä ja erittäin haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksien määrittämisestä.

SFS-EN 16516 on jo laajasti tunnustettu ja käytetty horisontaalinen testimenetelmä. Suomessa M1-päästöluokituksen lisäksi sitä käytetään sisäilmaemissioluokitusten testimenetelmänä useissa EU:n jäsenvaltioissa. Siihen on viitattu myös eri jäsenvaltioiden (esim. Ranska ja Saksa) sisäilmamääräyksissä, joissa on rakennustuotteisiin tai rakennusmateriaaleihin liittyviä emissioiden testausvaatimuksia.

Standardi, joka perustuu soveltuvin osin ISO 16000 -standardisarjaan, on kehitetty CEN:n teknisen komiteassa TC 351 "Assessment of release of dangerous substances from construction products. Siihen tullaan viittaamaan tulevaisuudessa harmonisoiduissa tuotestandardeissa (hEN) rakennustuotteiden vaarallisten aineiden sisäilmaemissioiden testausmenetelmänä. Vaikka tähän menee vielä useita vuosia, standardin hyödyntäminen yleisesti hyväksyttynä testimenetelmänä kannattaa aloittaa jo nyt.

* Vaarallisilla aineilla tarkoitetaan EU:n ja sen jäsenvaltioiden lainsäädännössä esitettyjä sisäilmaemissioihin liittyviä vaarallisia aineita. Standardi esittää myös summaparametrien, kuten TVOC:den määrittämisen.

Lisätietoja standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Ympäristö- ja energiajohtaja Pekka Vuorinen
puh. 09 129 9303
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi