Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Riippukierrekaapelit - standardi

Riippukierrekaapeleita koskeva standardi uusittu

Uudistettu standardi SFS-EN 2200:2017 määrittelee rakenne-, mitoitus- ja testausvaatimukset ilmajohtona käytettävälle riippukierrekaapelille, jossa PE-eristeiset alumiinijohtimet on kerrattu eristämättömän kannatinköyden ympärille. Kaapelin suomalainen tyyppimerkintä on AMKA.
SFS 2200:2017 0,6/1 kV kaapelit. Riippukierrekaapeli AMKA
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.12.2017, kieli: suomi

Standardin SFS 2200 uuteen painokseen on lisätty tasasähköjakelua koskevat vaatimukset, millä varaudutaan tasasähköjakelun yleistymiseen määrätyissä kohteissa. Siihen lisättiin vaihejohtimen koko 25 mm2 sekä kannatinköyden koot 35 mm2 ja 50 mm2. Lisäksi taulukoihin on lisätty useita kaapelikokoja.

Riippukierrekaapelistandardia koskeva Suomen osuus HD 626 Part 5D uusittiin vuonna 2016 ja sen pohjalta uusittiin AMKA-standardi SFS 2200. Uusi painos korvaa vuoden 2005 painoksen.

Muita kaapelistandardeja

Keskijännitekaapeleita koskevat tyyppikohtaiset rakenne- ja testausvaatimukset kuvataan päivitetyssä standardissa SFS 5636:2017. Myös suurjännitekaapelien yleiset ominaisuudet kuvaava SFS 5702:2017 on uudistettu. Standardeista on hyötyä sähköverkon maakaapeloinnissa.

Uusi standardisarja SFS-EN 50565 auttaa laitevalmistajia, asentajia ja suunnittelijoita ymmärtämään pienjännitekaapeleiden ominaisuuksia ja turvaamaan kaapeleiden käytön rakennuksissa ja laitteissa. Standardeja noudattamalla saavutetaan kaapelin odotettu elinikä eli turvataan sen suorituskykyominaisuudet. Standardisarjaan kuuluu noin 20 osaa, joissa määritellään mitoitusjännitteiltään 450/750 V (U0/U) olevien harmonisoitujen kaapelityyppien yksityiskohtaiset ominaisuudet. Harmonisoidut kaapelit ovat pääasiassa eristettyjä johtimia ja siirrettäviä kaapeleita. Näiden kaapelityyppien käyttöä ja soveltamista koskevia ohjeita annetaan nyt suomenkielisinä julkaistuissa standardeissa:

Standardeissa SFS-EN 50565-1 ja -2 esitettyjä harmonisoituja kaapelitunnuksia ja niiden määräytymistä selitetään standardissa SFS 4680 Energiakaapelit. Voima- ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät. SFS 4680 sisältää eurooppalaisen harmonisoitujen kaapelien merkintäjärjestelmän lisäksi yli 1 kV -energiakaapeleille sovellettavan suomalaisen merkintäjärjestelmän. Standardin avulla pystytään selvittämään kaapelimerkinnän perusteella kaapelin rakenne, johdintyypit, johdinten lukumäärät nimellispoikkipintoineen sekä kaapelin mitoitusjännitetaso. Myös tämä standardi on oiva työkalu laitevalmistajille, asentajille, suunnittelijoille sekä hankinnoista vastaaville.

SFS 5636:2017 PEX-eristeiset 10, 20 ja 30 kV Al- ja Cu-voimakaapelit. Rakenne ja testaus
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.09.2017, kieli: suomi
SFS 5702:2017 PEX-eristeiset 64/110 kV voimakaapelit ja niiden varusteet. Rakenne ja testaus
48,90 € (alv 0%), 60,64 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.09.2017, kieli: suomi
SFS 4680 Energiakaapelit. Voima- ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät
48,90 € (alv 0%), 60,64 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.12.2014, kieli: suomi

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Kehityspäällikkö Juha Vesa
puh. 09 696 391 (vaihde)
sähköposti etunimi.sukunimi@sesko.fi