Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Romusta toimivaksi sähkölaitteeksi

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta toimivia laitteita standardin ohjeilla

Standardi SFS-EN 50614 kuvaa prosessin, jolla sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta korjataan ja kunnostetaan toimivia ja käyttökelpoisia laitteita.

Standardi SFS-EN 50614 auttaa osaltaan kiertotalouden kehittämisessä sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäytössä WEEE-direktiivin (2012/19/EU) tavoitteiden mukaisesti. Standardin ohjeiden avulla vähennetään kaatopaikoille ja polttolaitoksiin lähetettävän jätteen määrää, kun sähkö- ja elektroniikkalaiteromua ohjataan valmisteltavaksi uudelleenkäyttöön.

Standardiin sisältyy valmisteluprosessia, sen hallintajärjestelmää ja dokumentointia koskevia vaatimuksia, joilla pyritään hallitsemaan riskejä ja parantamaan seurattavuutta. Uudelleenkäyttöön valmistelun prosesseihin voi kuulua kokonaisten komponenttien tai osien poistaminen silloin, kun niitä on tarkoitus käyttää viallisten laitteiden korjaamiseen tai myydä uudelleenkäytettävinä osina. Uudelleenkäyttöön tarkoitettujen laitteiden turvallisuus pyritään varmistamaan sekä visuaalisella tarkastuksella että sähköturvallisuustestillä.

Kun noudatat standardin SFS-EN 50614 vaatimuksia, pystyt vakuuttamaan kuluttajat ja muut sidosryhmät laitteiden turvallisuudesta. Lisäksi uudelleen valmistelusta vastaava operaattori voi standardia noudattamalla osoittaa prosessien hyvän laadun.

SFS-EN 50614:2020 Vaatimukset sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön valmistelulle
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 20.03.2020, kieli: suomi/englanti

SFS-EN 50614 sisältää vaatimuksia sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön valmistelulle. Sitä hyödynnetään uudelleenkäyttöön valmisteluun liittyviin prosesseihin. Se käsittelee sellaisen sähkö- ja elektroniikkalaiteromun uudelleenkäyttöön valmistelua, joka on peräisin direktiivin 2012/19/EU liitteissä I ja III luetelluista sähkö- ja elektroniikkalaitteista.

Standardi koskee vain uudelleenkäyttöönvalmisteluoperaattoreita. Se ei käsittele sellaisiin käytettyihin laitteisiin liittyviä toimenpiteitä, joista ei ole tullut jätettä.

SFS-EN 50614 täydentää standardisarjaa SFS-EN 50625, joka käsittelee sähkö- ja elektroniikkalaiteromun keräystä, kuljetusta sekä yleistä ja erityistä käsittelyä ja prosessointia. SFS-EN 50614 auttaa määrittämään uudelleenkäyttö-, kierrätys- ja hyödyntämisasteet yhdessä standardin SFS-EN 50625-1 kanssa. Käytettyjen laitteiden korjaustoiminnassa voidaan käyttää sähköturvallisuuden varmistamiseen muun muassa standardia SFS-EN 50678:2020.

Suomeksi näistä standardeista on julkaistu CLC/TS 50625-4:2017:fi. Lisätietoa muista standardeista löydät SFS-kaupasta.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO
Jukka Alve, ryhmäpäällikkö
044 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi