Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Sähkölaitteiston varmennustarkastus

Päivitetty ohje sähkölaitteiston varmennustarkastuksiin

Standardi SFS 5825 antaa ohjeet sähköturvallisuuslain mukaiseen sähkölaitteistojen käyttöönoton varmennustarkastukseen. Standardista on julkaistu nyt uusi painos.

SFS 5825:2019 Sähkölaitteiston varmennustarkastus
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.02.2019, kieli: suomi

Standardista SFS 5825 on julkaistu uusi painos, jossa on otettu huomioon nykyisen sähköturvallisuuslainsäädännön, uusimman Tukesin antaman ohjeistuksen ja uusimpien sähköasennusstandardien vaatimukset. Standardin perusosassa annetaan yleiset ohjeet tarkastuksen suorittamiseen, dokumentointiin ja tarkastuksesta mahdollisesti johtuviin toimenpiteisiin kuten tarkastuksen keskeyttämiseen, uusintatarkastukseen ja kehotukseen verkosta erottamiseen.

Standardi sisältää myös opastavat liitteet, joissa annetaan ohjeita tarkastuksen suorittamiseen ja esimerkkitaulukot pienjännitesähköasennusten, suurjännitesähköasennusten, lääkintätilojen sähköasennusten, räjähdysvaarallisten tilojen ja ilmajohtojen tarkastusten laajuuksista.

Standardin SFS 5825 on laatinut SESKOn komitea SK 64 Pienjännitesähköasennukset ja standardi on valmisteltu yhteistyössä sähkötarkastajien, Tukesin ja sähköurakoitsijoiden edustajien kanssa.

Lisätietoja sähkölaitteistojen standardisoinnista

SESKO ry
Tekninen johtaja Tapani Nurmi
puh. 050 357 0380
etunimi.sukunimi@sesko.fi