Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Sähkösaatot räjähdysvaarallisissa tiloissa

Uusi standardi räjähdysvaarallisten tilojen saattolämmityksistä

Standardi SFS-EN 60079-30-2 antaa ohjeet räjähdysvaarallisissa tiloissa olevien putkistojen, säiliöiden ja vastaavien kohteiden sähköisten saattolämmitysten toteuttamiseen.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien suunnittelua,rakennetta ja markkinoille saattamista koskee ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU. Se on Suomessa saatettu voimaan lailla (1139/2016) ja valtioneuvoston asetuksella (VNa 1439/2016).

ATEX-laitedirektiivi antaa laitteiden suunnittelua ja rakennetta koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset, mutta ei esitä yksityiskohtaisia vaatimuksia laiterakenteille. Direktiivin mukaan olennaiset turvallisuusvaatimukset voidaan toteuttaa noudattamalla yhdenmukaistettuja eurooppalaisia standardeja. Vaikka standardien käyttö ei ole pakollista, ne ovat käytännössä ainoa tapa luotettavasti osoittaa laitteen turvallisuus.

Standardeja, joiden avulla voidaan täyttää ATEX-laitedirektiivin vaatimukset, on suuri määrä. Nyt on julkaistu suomeksi uusi painos standardista SFS-EN 60079-30-2.

Standardi SFS-EN 60079-30-2 koskee sähköisiä yleensä kaapeleilla toteutettuja saattolämmityksiä, joita käytetään mm. prosessiteollisuuden räjähdysvaarallisissa tiloissa. Standardia voidaan soveltaa myös muihin saattolämmityksiin, koska suuri osa standardista käsittelee saattolämmityksen mitoitusta, lämpöeristeiden valintaa ja muita asioita, jotka ovat yhteisiä kaikille saattolämmityksille.

Standardin teksti on valmisteltu IEC:n ja amerikkalaisen IEEE-järjestön yhteistyönä, joten se on käytössä kaikkialla maailmassa. Euroopassa standardi on otettu poistamalla viittaukset USA:n kansalliseen räjähdysvaarallisten tilojen luokittelujärjestelmään.

Standardien avulla voidaan toteuttaa sähköturvallisuuslain vaatimukset räjähdysvaarallisten tilojen sähköasennusten turvallisuudesta. Sähköasennusten perusstandardi on SFS-EN 60079-14 jota SFS-EN 60079-30-2 täydentää.

Tänä vuonna on julkaistu myös muita räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyviä standardeja suomeksi.

Lisätietoa standardisoinnista

SESKO ry
Tekninen johtaja Tapani Nurmi
p. 050 357 0380
etunimi.sukunimi@sesko.fi