Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN IEC 63000

Sähkö- ja elektroniikkatuotteiden ainerajoitusten vaatimustenmukaisuuden osoittaminen

Lainsäädäntö ja/tai asiakkaiden vaatimukset rajoittavat tiettyjen aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkatuotteissa. Lopputuotteiden valmistajien tulee siksi voida osoittaa, että heidän tuotteensa ovat niihin sovellettavien ainerajoitusten mukaisia. Tässä auttaa uusi standardi SFS-EN IEC 63000:2018.

Valmistajien on epäkäytännöllistä itse testata komponentti- tai materiaalitasolla monimutkaisten tuotteiden lopulliseen kokoonpanoon sisältyvät aineet. Sen sijaan valmistajat työskentelevät yhdessä toimittajiensa kanssa vaatimustenmukaisuuden hallitsemiseksi ja laativat tai kokoavat tekniset asiakirjat todistusaineistoksi vaatimustenmukaisuudesta. Standardi SFS-EN IEC 63000 määrittelee ne tekniset asiakirjat, jotka valmistajan tulee laatia tai koota vakuuttaakseen tuotteensa olevan siihen sovellettavien ainerajoitusten mukainen.

Sähkö- ja elektroniikkalaitteissa käytettävien vaarallisten aineiden vähentämiseen tähtäävän eurooppalaisen RoHS II -direktiivin 2011/65/EU lisäksi standardia voidaan soveltaa muualla käytössä olevien vastaavien säännösten vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen. Direktiivin mukaan hyväksyttäviä menetelmiä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi ovat

  • toimittajenvakuutukset ja/tai toimittajien solmimat sopimukset
  • materiaaliselosteet, joita varten on olemassa standardi IEC 62474 (ja SFS-EN IEC 62474)
  • standardissa IEC 62321 (tai SFS-EN 62321) esitetyillä menetelmillä saadut analyyttiset testitulokset. Tähän standardisarjaan kuuluu useita julkaisuja. Löydät ne kaikki SFS:n verkkokaupasta.

Tämä standardi perustuu eurooppalaiseen standardiin SFS-EN 50581. Sitä on muokattu maailmanlaajuiseen käyttöön soveltuvaksi.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Jukka Alve
puh. 044 300 8267
etunimi.sukunimi@sesko.fi