Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-handbokserien 600 på svenska

Den nya SFS-handbokserien 600 finns nu även på svenska

Standardserien SFS 6000 som är ett grundregelverk för lågspänningselinstallationernas säkerhet har förnyats enligt förebildsstandarderna IEC 60364 och CENELEC HD 60364. På grund av det stora sidoantalet publiceras SFS-handboken 600 nu i två band.
Genom att tillämpa de nya SFS 6000 -standarderna uppfyller man kraven i myndighetsföreskrifterna och Säkerhets- och kemikalieverket TUKES’ anvisning S 10-08. Det lönar sig att hålla elsäkerhetskunskaperna aktuella!

Handboken 600-1-1 omfattar delarna 1 – 6 av standardserien SFS 6000 och innehåller 13 standarder.

Handboken 600- 1-2 innehåller 26 standarder som hör till standardserien SFS 6000 och omfattar delarna 7 – 8 av standardserien SFS 6000. De centrala bestämmelserna som gäller elinstallationer finns också framställda i SFS-handboken 600-1-2, bilaga D.

Ytterligare information

SESKO rf
Teknisk direktör Tapani Nurmi
tel. +358 50 357 0380
email förnamn.efternamn@sesko.fi