Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 14 Painelaitemateriaalit

Painelaitteiden turvallisuus varmistuu oikein valituilla materiaaleilla

Painelaitemateriaaleja koskevat tärkeimmät SFS-standardit ovat käsikirjasarjassa 14. Käsikirjasarjan sisältämät materiaalistandardit ovat painelaitedirektiiviin 2014/68/EU liittyviä yhdenmukaistettuja standardeja, jotka on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä mm. lämmittämättömien painesäiliöiden sekä teollisuusputkistoja koskevien standardisarjojen SFS-EN 13445 ja SFS-EN 13480 kanssa.

Käsikirjasarja 14 kattaa sekä painelaitemateriaalien yleisstandardit, että keskeisimmät terässtandardit levyjen, tankojen, putkien ja takeiden sekä valukappaleiden osalta.

Kirjasarja on tarkoitettu erityisesti painelaitteiden ja putkistojen suunnittelusta, valmistuksesta, tarkastuksesta ja testauksesta sekä materiaalien valmistuksesta ja hankinnasta vastaaville organisaatioille.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Mika Vartiainen
puh. 09 192 31
etunimi.sukunimi@metsta.fi