Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 58 Palavat kaasut. Säädökset ja standardit

Palavien kaasujen SFS-käsikirjasarjaa päivitetty

Käsikirjasarja 58 palavista kaasuista uudistuu. Käsikirjasarjassa palavalla kaasulla tarkoitetaan pääsääntöisesti metaanikaasua (maakaasu tai biokaasu), tai nestekaasua (propaani, butaani tai niiden seos). Olemme päivittäneet osat 3, 4 ja 5. Osa 2 päivitetään myöhemmin keväällä 2018.

(EU) 2016/426 Kaasulaiteasetuksen voimaansaattaminen on meneillään. Tämä tuo muutoksia säädöksiä koskevaan SFS-käsikirjan 58 osaan 1. Se tullaan päivittämään vuoden 2018 aikana, kun edellä mainitut lainsäädäntömuutokset on julkaistu.

Osan 1 päivitystarve arvioitiin samanaikaisesti osien 2, 3, 4 ja 5 kanssa. Osan 1 Kemikaaliturvallisuuslakiin (390/2005) on tullut kaksi muutosta (1142/2016) ja (200/2017). Muutoksen (1142/2016) olennaiset kohdat ovat 50 ja 52 pykälät, jotka koskevat säiliöiden vaatimuksenmukaisuuden osoittamista. Muutos (200/2017) koskee puolustusvoimia.

SFS-käsikirjan 58 osa 1 sisältää nestekaasun ja maakaasun käytönvalvojan pätevyyskokeeseen vaadittavat säädökset ja Tukes-ohjeet sekä kaasualan hyväksyttyjen liikkeiden vastuuhenkilön pätevyyskokeeseen vaadittavat säädökset painelaitelakia lukuun ottamatta.

Teknisellä alalla tapahtuvan nopean kehityksen vuoksi myös kaasuja koskevat säännökset ja standardit ovat jatkuvan muutosprosessin alaisena, mikä on aina syytä ottaa huomioon käsikirjaa käytettäessä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) julkaisee luetteloja alaa koskevista, voimassaolevista säädöksistä, määräyksistä, ohjeista ja SFS-standardeista.

Muistathan myös SFS-käsikirjan 59, jossa kuvataan räjähdysvaarallisten tilojen luokittelua.

SFS-käsikirja 59 pdf Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut
137,00 € (alv 0%), 169,88 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.08.2012, kieli: suomi

Lisätietoa standardisoinnista

Öljy- ja biopolttoaineala ry
Erityisasiantuntija Virpi Nummisalo
puh. 040 516 5874
etunimi.sukunimi@oil.fi