Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 601

SFS-käsikirja 601 uudistettu

SFS-käsikirja 601 käsittelee suurjännitesähköasennuksia ja ilmajohtoja. Tämä on perusteos suurjänniteasennusten ja jakeluverkkojen parissa työskenteleville. Myös muut sähköalan ammattilaiset ja opiskelijat tarvitsevat tietoja esimerkiksi suurjänniteasennusten maadoituksista, muuntamoiden palosuojauksesta sekä ilmajohtojen korkeuksista ja etäisyyksistä.

SFS-käsikirja 601 sisältää kokonaan standardin SFS 6001 Suurjännitesähköasennukset uusimman painoksen. Standardi on uudistettu kesällä 2018.

Sähkömarkkinalaki esittää tiukat vaatimukset sähköntoimituksen varmuudelle, ja sen takia käynnissä on laaja jakeluverkkojen muuttaminen ilmajohdoista maakaapeleihin. Ilmajohtoverkossa kukin maadoitusjärjestelmä, esim. pylväsmuuntamo on tyypillisesti erillään muista maadoituksista ja SFS 6001:ssä on annettu vaatimukset näille maadoituksille. Maakaapeliverkossa yksittäiset maadoitusjärjestelmät ovat yhdistetty toisiinsa kaapelien vaippojen ja keskusköysien kautta. Näiden yhdistämisten vaikutuksia on viime vuosien aikana tutkittu ja standardia muutettu tutkimusten tulosten perusteella. Standardissa on otettu huomioon myös vuoden 2017 alussa muuttuneet sähköturvallisuussäädökset sekä EU:n rakennustuoteasetuksen vaatimukset kaapeleille.

Käsikirja 601 sisältää myös perusvaatimukset ilmajohtoja koskevista standardeista

  • SFS-EN 50341-1 Vaihtosähköilmajohdot yli 45 kV jännitteillä. Osa 1: Yleiset vaatimukset. Yhteiset määrittelyt
  • SFS-EN 50341-2-7 Vaihtosähköilmajohdot yli 1 kV jännitteellä. Osa 2-7 Suomen kansalliset velvoittavat määrittelyt.

Käsikirjassa on ilmajohtostandardien sisältöä supistettu niin, että se ei sisällä kaikkia ilmajohtojen mekaanisen mitoituksen vaatimuksia. Sitä ei voida käyttää johtojen suunnittelussa, vaan pitää noudattaa standardeja.

SFS-käsikirja 601 on myös osa Tukesin sähköturvallisuustutkinnon 1 vaatimuksia. Jos haluat parhaan pätevyyden, on tarpeen tuntea myös käsikirjan 601 sisältö.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Tekninen johtaja Tapani Nurmi
puh. 050 357 0380
tapani.nurmi@sesko.fi