Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 616 sähkölaitteistojen tunnuksista

SFS-käsikirja sähkösuunnittelussa tarvittavista tunnuksista

Sähkölaitteiston suunnittelun ja dokumentoinnin kannalta tärkeimmät tunnuksia käsittelevät standardit on koottu SFS-käsikirjaksi 616. Käsikirjan standardeja tarvitaan muodostettaessa sähkölaitteiston sähkölaitteiden, liitinten, kaapelien ja signaalien tunnuksia.

Näiden standardien tunteminen sekä niissä esitettyjen menetelmien ja vaatimusten soveltaminen käytännön työssä on tärkeä osa sähkösuunnittelijan ammattitaitoa. Tämän käsikirjan standardeihin viitataan useissa laite- ja asennusstandardien vaatimuksissa.

Käsikirja on välttämätön sähkö-, tele- ja automaatiosuunnittelijan perustyökalu. Lisäksi se soveltuu opetusmateriaaliksi sähköalan koulutusta antavissa oppilaitoksissa.

SFS-käsikirja 616:2020 pdf Tekninen dokumentointi. Tunnusjärjestelmät ja sovellutukset
140,00 € (alv 0%), 173,60 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.04.2020, kieli: suomi

Käsikirja sisältää seuraavat suomenkieliset standardit:

  • SFS-EN 81346-1:2010 Jäsentelyn periaatteet ja viitetunnukset. Osa 1: Perussäännöt
  • SFS-EN IEC 81346-2:2019 Jäsentelyn periaatteet ja viitetunnukset. Osa 2: Kohteiden luokittelu ja luokkia vastaavat koodit
  • SFS-EN 61175-1:2015 Signaalien tunnukset. Osa 1: Perussäännöt
  • SFS-EN 61666:2010 Liittimien tunnistaminen järjestelmässä
  • SFS-EN 62491:2008 Kaapelien ja piuhojen merkintä

Lisätietoja standardeista

SESKO ry
Arto Sirviö, ryhmäpäällikkö
p. 040 525 5040
etunimi.sukunimi@sesko.fi