Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-käsikirja 116 uusittu

Uusittu: SFS-käsikirja 116 hitsien tarkastuksesta

Hitsauksen yhteydessä tehtävät rikkomattoman ja rikkovan aineenkoetuksen (NDT, DT) tarkastukset ovat välttämättömiä hitsauksen laadunhallinnassa. Näitä koskevat tärkeimmät standardit on koottu SFS-käsikirjaan 116 Hitsien tarkastus. Käsikirjan molemmat osat on nyt julkaistu uudistettuina painoksina.

SFS-käsikirjan 116 osassa 1 ovat rikkomattoman aineenkoetuksen tärkeimmät standardit kattaen mm. silmämääräisen ja radiografisen tarkastuksen, tunkeumaneste-, magneettijauhe- sekä ultraäänitarkastuksen tarkastusmenetelmä- ja hyväksymisrajastandardit.

SFS-käsikirja 116-1:2019 pdf Hitsien tarkastus. Osa 1: Rikkomaton aineenkoetus
250,00 € (alv 0%), 310,00 € (alv 24%)
Vahvistettu 22.02.2019, kieli: suomi/englanti

SFS-käsikirjan 116 osaan 2 on koottu keskeisimmät hitsien rikkovaa aineenkoetusta koskevat standardit. Näitä ovat mm. veto-, taivutus-, murto- ja kovuuskokeiden standardit.

SFS-käsikirja 116-2:2019 Hitsien tarkastus. Osa 2: Rikkova aineenkoetus
160,00 € (alv 0%), 176,00 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-käsikirja 116-2:2019 pdf Hitsien tarkastus. Osa 2: Rikkova aineenkoetus
160,00 € (alv 0%), 198,40 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.04.2019, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja hitsauksen standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Mika Vartiainen
Puh. 09 192 31 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi