Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS 5975 Betonirakenteiden toteutus

Betonirakenteiden toteutuksen SFS 5975 uudistettu

Betonirakenteiden toteutuksen yleiset vaatimukset esitetään standardissa SFS-EN 13670. Siihen liittyviä kansallisia lisävaatimuksia esitetään soveltamisstandardissa SFS 5975, josta on nyt julkaistu aiempaa yksityiskohtaisempi versio viranomaisten ja rakennusvalvonnan pyynnöstä.
SFS 5975:2019 Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 13670 käyttö Suomessa
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.05.2019, kieli: suomi

Standardissa SFS 5975 annetaan Suomessa toteutettaville rakennuskohteille standardia SFS-EN 13670 täydentäviä sääntöjä ja viittauksia.

Standardissa SFS 5975 kuvataan kansallisia lisävaatimuksia kohtiin

  • toteutuksen johto ja laadunhallinta
  • tukirakenteet ja muotit
  • raudoitustyö ja työmaalla tapahtuvan hitsaustyön vaatimukset, jotka on yhtenäistetty yleisten hitsausstandardien mukaisiksi
  • jännitystyöt ja niissä käytettävät materiaalit
  • betonointia edeltävät toimenpiteet ja betonitöiden vaiheet
  • elementtirakentaminen: työmaalla valmistetut elementit sekä saumaus ja täydentävät työt
  • kansalliset betonirakenteiden toleranssit
  • betonin pumppauslinjan suositeltavat minimihalkaisijat.

Betonistandardit

Betonin valmistuksessa noudatetaan standardeja SFS-EN 206 ja SFS 7022. Eurooppalainen SFS-EN 206 määrittää muun muassa betonin ainesosat, tuoreen ja kovettuneen betonin ominaisuudet ja niiden todentamisen. Kansallisessa standardissa SFS 7022 annetaan Suomea koskevia, täydentäviä sääntöjä. Niillä varmistetaan betonin säilyvyys suomalaisissa olosuhteissa.

SFS-EN 13670 määrittää betonirakenteiden toteutuksen yleiset vaatimukset. SFS-EN 13791 opastaa valmiiden betonirakenteiden puristuslujuuden arvioinnissa.

Silkkaa betonia? Lue lisää betonin standardeista Presiis-lehdestä 1/17.

SFS-EN 206:2014 + A1:2016 Betoni. Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.11.2016, kieli: suomi
SFS 7022 Betoni. Standardin SFS-EN 206:2014 käyttö Suomessa
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 09.11.2015, kieli: suomi
SFS-EN 13670 Betonirakenteiden toteuttaminen
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.05.2010, kieli: suomi
SFS-EN 13791:2007 Betonin puristuslujuuden arviointi rakenteista ja rakenneosista
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.05.2007, kieli: suomi

SFS Online: Standardit aina ajan tasalla

Standardit kannattaa hankkia käyttöön SFS Online -palvelun kautta. SFS päivittää standardikokoelmaa säännöllisesti, joten käytössäsi ovat aina ajantasaiset julkaisut. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää (sales@sfs.fi).

Lisätietoja standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Jaospäällikkö Ari Mantila
puh. 0400 201 507
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi