Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS 6001 Högspänningselinstallastioner

SFS 6001 Högspänningselinstallationer på svenka

Standarden SFS 6001 Högspänningselinstallationer har reviderats hösten 2018.

Det finns många nationella lagar, standarder och interna regler som behandlar det som faller inom tillämpningsområdet för standarden SFS 6001. Dessa har tagits som utgångspunkt för detta arbete. De relevanta lagar, förordningar eller föreskrifter som utges av en behörig myndighet har prioritet.

SFS 6001:2018:sv Högspänningselinstallationer
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.06.2018, kieli: ruotsi

Nu är det dags att bekanta sig med den nya standarden även på svenska.

Ytterligare information om standardiseringen inom elbranschen

SESKO rf
Teknisk direktör Tapani Nurmi
tel. 050 357 0380
förnamn.efternamn@sesko.fi