Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Staattinen sähkö terveydenhuollossa

Staattisen sähkön ongelmat hallintaan

Standardi SFS-EN IEC 61340-6-1:2018 auttaa saamaan staattisen sähkön aiheuttamat ongelmat hallintaan terveydenhuollon tiloissa.

Kun rakennusprojekteissa hyödynnetään standardia alusta alkaen, ongelmia voidaan vähentää kustannustehokkaasti.

Standardi antaa vaatimuksia staattisen sähkön hallinnassa tärkeille menetelmille ja materiaaleille. Se sisältää vaatimuksia ja suosituksia mm. lattioille, hoitohenkilökunnan jalkineille ja tiloissa käytettäville kalusteille. Standardi soveltuu käytettäväksi sairaaloissa, klinikoilla ja muissa terveydenhuollon tiloissa.

Suomessa staattisen sähkön aiheuttamat riskit ovat talvisin hankalampia kuin monissa muissa maissa sisäilman kuivuuden takia, joten korjaus- ja uudisrakentamisen yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota staattisen sähkön muodostumiseen. Maakuntien tilakeskuksen selvityksen mukaan sairaanhoito- ja erityishuoltopiireillä on käynnissä tai suunnitteilla yli 200 rakennushanketta, yhteisarvoltaan noin 5 miljardia euroa. Hankkeista yli puolet valmistuu ennen vuotta 2020 ja loput vuoteen 2026 mennessä. Lisäksi kunnissa on valmisteilla ja käynnissä lukuisia sote-toimintaan liittyviä rakennushankkeita. Kannattaa siis varmistaa tämän standardin avulla, että staattisen sähkön aiheuttamat ongelmat vältetään kustannustehokkaasti.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Ari Honkala
puh. +358 45 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi

Haluatko tietoa uusista julkaisuista sähköpostitse?

Jos haluat jatko SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.