Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Standardeja nostureiden turvallisesta käytöstä

Uusi standardisarja nostureiden turvallisen käytön varmistamiseksi

Uusista standardeista saat tietoa nostureiden turvallisesta käytöstä ja nostotyön johtamisesta. Standardit ovat tärkeitä työkaluja nosturien myyjille ja vuokraajille, kouluttajille sekä nostotöiden valvojille ja nosturien käyttäjille.

Standardisarja ISO 12480 määrittää vaatimukset nosturien turvalliselle käytölle. Standardeissa kuvataan mm. nosturioperaatioiden johtamiseen liittyvät turvalliset työmenetelmät, valvonta ja sopimukseen liittyviä näkökohtia. Lisäksi esitetään henkilöstön valinta, vastuut ja vähimmäisvaatimukset sekä nostotyön valvojan ja henkilöstön velvollisuudet. Standardit opastavat myös nosturien valinnassa ja sijoittamisessa, henkilöiden nostamisessa, käyttöä edeltävässä tarkastuksessa sekä nosturien huoltoon, tarkastukseen ja testaukseen liittyvissä asioissa.

Nyt on julkaisut suomeksi standardisarjan SFS-ISO 12480 osat 1, 3 ja 4. Osa 1 määrittää vaatimukset nosturien turvalliselle käytölle. Osa 3 esittää käytännöt torninosturien turvalliseen käyttöön ja osa 4 menettelyt puominosturien turvallista käyttämistä varten.

SFS-ISO 12480-1:2019 Nosturit. Turvallinen käyttö. Osa 1: Yleistä
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.10.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 12480-3:2019 Nosturit. Turvallinen käyttö. Osa 3: Torninosturit
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.10.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-ISO 12480-4:2020 Nosturit. Turvallinen käyttö. Osa 4: Puominosturit
32,60 € (alv 0%), 40,42 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.01.2020, kieli: suomi/englanti

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
TkT Frans Nilsén, asiantuntija
puh. 040 544 2036
etunimi.sukunimi@metsta.fi