Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Standardinmukaiset ulkoilun ja liikunnan merkit opastavat ja lisäävät turvallisuutta

Standardinmukaiset ulkoilun ja liikunnan merkit opastavat ja lisäävät turvallisuutta

Ulkoilualueilla ja liikuntapaikoilla käytettäväksi on luotu uusia ja päivitettyjä merkkejä. Ne kertovat palveluista ja opastavat ulkoilijoita. Merkit on koottu standardiin SFS 4424.

Ulkoilualueilla ja liikuntapaikoilla käytetään erilaisia ohje- , varoitus-, kielto- ja rajoitusmerkkejä. Merkeistä on pyritty tekemään niin selkeitä ja ymmärrettäviä, että niitä ei tarvitse erikseen opetella.

Nyt on julkaistu uusia ja päivitettyjä merkkejä, jotka vastaavat entistä paremmin nykyisiä tarpeita. Merkkien käyttö lisää ulkoilijoiden turvallisuutta ja ulkoilun miellyttävyyttä. Merkit on koottu standardiin SFS 4424. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi virkistys‐ ja luonnonsuojelualueilla, liikuntapaikoilla, puistoissa, leikkikentillä, ulkoilureiteillä ja matkailualueilla.

Ulkoilun ja liikunnan merkit esitellään 24.9.2020

Uudistetut ulkoilun ja liikunnan merkit esitellään webinaarissa 24.9.2020 klo 10 ‐ 11. Ilmoittaudu mukaan SFS:n tapahtumakalenterissa.

SFS 4424:2020 Ulkoilun ja liikunnan merkit
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.04.2020, kieli: suomi

Standardi SFS 4424 koskee merkkien muotoilua ja käyttöä ulkoilun ja liikunnan tarkoituksiin. Standardia sovelletaan silloin, kun opastamiseen käytetään viittoja, kilpiä, merkkejä ja kuvatunnuksia muualla kuin tiealueella.

Standardiin on lisätty uusia merkkejä uusille ulkoilutavoille. Omat merkkinsä on suunniteltu esimerkiksi ulkoilureitin alkamispisteelle ja jaetuille reiteille. Tarve jaetun reitin merkille on syntynyt samalla, kun on tullut uusia tapoja liikkua luonnossa. Hiihtäjien ja patikoijien lisäksi reittejä tarjotaan nykyään esimerkiksi pyöräilijöille ja lumikenkäilijöille. Näille kaikille voi olla yhteinen reitti, ja siitä osoitetaan erityisellä merkillä reitin varrella.

Standardia uudistettaessa on huomioitu 1.6.2020 voimaan astunut tieliikennelaki (729/2018). Uuden lain myötä liikennemerkin näköisiä merkkejä ei saa sijoittaa maastoon esimerkiksi ulkoilureittien varsille. Jatkossa rautatien ylityspaikan retkeilyreitillä tai muualla virallisten tiealueiden ulkopuolella voi merkitä standardista löytyvällä musta‐keltaisella merkillä. Sen kuva on sama kuin liikennemerkissä, mutta värit ovat poikkeavat. Väylä (ent. Liikennevirasto) on myöntänyt luvan käyttää liikennemerkkien kuvatunnuksia standardinmukaisissa merkeissä, kunhan väritys on toinen.

Kuvat omien merkkien tekemiseen

Standardin SFS 4424:2020 merkit on julkaistu EPS‐ ja PNG‐tiedostoina yhtenä kokonaisuutena. Niiden avulla on helppo tehdä omia opasteita. Kuvia on yhteensä 219. Jos käytätte merkkejä myytävissä tuotteissa, pyydättehän tarjouksen SFS:n asiakaspalvelusta sales@sfs.fi tai p. 09 1499 3353.

SFS 4424:2020 kuvat:2020 Ulkoilun ja liikunnan merkit
269,40 € (alv 0%), 334,06 € (alv 24%)
kieli: suomi

Turvallisuusmerkit standardissa ISO 7010

Standardissa SFS‐EN ISO 7010:2020 kuvataan onnettomuuksien torjuntaa, palontorjuntaa, terveysvaaroja ja hätäpoistumista koskevat turvallisuusmerkit.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Kati Heiskanen, asiantuntija
p. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi