Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Standardista apua kaikille sopivaan suunnitteluun (DfA)

Kaikille sopiva suunnittelu (DfA) – opastusta uudesta standardista

EUn Design for All -linjaus edellyttää, että tuotteet soveltuvat kaikille käyttäjille mukaan lukien ikääntyneet ja vammaiset henkilöt. Uusi standardi antaa ohjeet tuotteiden suunnittelemiseksi linjauksen mukaisesti.

EU-markkinoilla tuotteiden tulee täyttää EUn Design for All (DfA) -linjaukset. Toisin sanoen niiden tulee olla kaikille käyttäjille soveltuvia mukaan lukien esimerkiksi ikääntyneet tai vammaiset henkilöt.

Uusi standardi SFS-EN 17161 kuvaa systemaattisen menetelmän, jonka avulla huomioitte nämä vaatimukset tuote- ja palvelukehityksessä. Standardia noudattamalla voitte kehittää tuotteitanne ja palveluitanne siten, että mahdollisimman monet käyttäjät pystyvät tavoittamaan ja käyttämään niitä. Standardisoidun "kaikille sopiva suunnittelu" -periaatteen noudattaminen laajentaa tuotteiden ja palveluiden kohderyhmää.

SFS-EN 17161 on yleispätevä tuote- ja toimialariippumaton standardi ja soveltuu erikokoisille yrityksille. Siinä kuvataan lähestymistapa, joka liittyy kaikkiin suunnittelun, kehitystyön ja valmistuksen vaiheisiin. Standardin käyttämisestä on hyötyä kaikille organisaatioille, jotka suunnittelevat tai valmistavat tuotteita tai palveluita kuluttajille.

Standardissa SFS-EN 17161 kuvataan systemaattinen etenemistapa, jonka avulla organisaation on mahdollista täyttää DfA-linjauksen vaatimukset tuotteille, tavaroille ja palvelulle. Etenemistapa on yleispätevä, ja sitä voidaan soveltaa riippumatta siitä, minkä tyyppinen tai kokoinen organisaatio on tai mitä tuotteita, tavaroita ja palveluita se tarjoaa.

Tätä standardia soveltamalla voitte laajentaa palvelujenne tai tuotteidenne käyttäjäkuntaa. Tässä auttavat käyttäjien tarpeiden, piirteiden, kykyjen ja mieltymysten tunnistaminen osallistamalla käyttäjiä suoraan tai epäsuorasti sekä käyttämällä menettelytavoissa ja prosesseissa "kaikille sopiva suunnittelu -periaatetta".

Standardin liitteissä on vaatimusten tarkistusluettelot itseauditointia varten tai auditointiin valmistautumista varten.

Standardin SFS-EN 17161 rakenne ja termit ovat yhdenmukaiset laadunhallintajärjestelmästandardi SFS-EN ISO 9001:n kanssa. Siten SFS-EN 17161 on yhdistettävissä olemassa oleviin johtamis-, toiminta- ja hallintajärjestelmiin. Sitä voidaan soveltaa myös itsenäisenä ja erillisenä prosessina.

Kannattaa myös lukea esite Ergonomian ja käytettävyyden standardit. Löydät sen SFS:n kotisivuilta www.sfs.fi.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA
Tommi Carlson, asiantuntija
p. 040 353 7041
etunimi.sukunimi@metsta.fi