Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Ajankohtaista / Standardit kiinteiden biopolttoaineiden näytteenotosta

Laadukasta bioenergiaa kiinteistä biopolttoaineista standardien avulla

Bioenergia on Suomen tärkein uusiutuvan energian lähde. Uudet standardit auttavat näytteiden käsittelyssä, näytteenotossa ja kosteuspitoisuuden määrittelyssä. Ne on tarkoitettu kiinteiden biopolttoaineiden tuottajille, energialaitoksille, näytteenottajille, analyysilaboratorioille, viranomaisille sekä koulutukseen.

Noin 80 % uusiutuvasta energiasta tuotetaan puupolttoaineilla. Kiinteitä biopolttoaineita ovat mm. hake, murske, pelletit, polttopuu, kuori, sahanpuru, kutterinlastut ja energiajyvät.

Näytteenotto on tärkeä vaihe kiinteiden polttoaineiden laadun arvioinnissa ja luokittelussa, koska näytteenotossa analyysituloksen virhe voi olla jopa 80 %. Polttoaineen kosteus on tärkein laatutekijä kiinteille biopolttoaineille. Eräs tärkeä pellettien laatuominaisuus on vähäinen hienoaineksen määrä.Uudet standardit auttavat näytteiden käsittelyssä, näytteenotossa ja kosteuspitoisuuden määrittelyssä.

SFS-EN ISO 14780:2017 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteen esikäsittely
83,50 € (alv 0%), 103,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.05.2017, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 14780:2017 kuvataan menetelmiä, joissa kokoomanäytteet (tai yksittäisnäytteet) voidaan pienentää laboratorionäytteiksi ja laboratorionäytteet osanäytteiksi ja yleisiksi analyysinäytteiksi, ja se soveltuu kiinteille biopolttoaineille.

SFS-EN ISO 18135:2017 Kiinteät biopolttoaineet. Näytteenotto
106,00 € (alv 0%), 131,44 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.05.2017, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 18135:2017 kuvataan menetelmiä näytteenottosuunnitelmien ja näytteenottotodistusten laatimiseksi sekä näytteiden ottamiseksi kiinteistä biopolttoaineista esimerkiksi raaka-aineiden kasvupaikalla, tuotantolaitoksessa, toimituksissa esim. autokuormista, tai varastosta.

SFS-EN ISO 18134-2:2017 kuvaa menetelmän, jolla määritetään kiinteiden biopolttoaineiden näytteen kokonaiskosteuspitoisuus kuivaamalla se uunissa. Menetelmää käytetään, kun kosteuspitoisuuden määritykseltä ei edellytetä suurinta tarkkuutta, esim. rutiinilaaduntarkkailussa tuotannossa paikan päällä.

SFS-EN ISO 18846:2016 Kiinteät biopolttoaineet. Pellettien hienoaineksen määritys
46,50 € (alv 0%), 57,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.09.2016, kieli: suomi/englanti

Standardi määrittää hienoaineksen määrän materiaalista, joka läpäisee 3,15 mm pyöreäreikäisen seulan.

Lisätietoja standardisoinnista

Kemesta ry
Asiamies Jouni Valtanen
puh. 040 751 3386
etunimi.sukunimi@kemesta.fi

Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy
Principal Scientit Eija Alakangas
puh. 0400 542 454
etunimi.sukunimi@vtt.fi