Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Suositukset kaasulaitteiden testaukseen uudistettu

Suositukset kaasulaitteiden testaukseen ja tarkastukseen uudistettu

Standardi SFS-EN 437 on kaasulaitevaatimusten perusasiakirja, jonka pohjalta suunnitellaan ja toteutetaan kaasulaitteiden testaus, tarkastus ja sertifiointi. Standardin uudistettu painos on nyt julkaistu suomeksi.
SFS-EN 437:2018 Testikaasut. Testipaineet. Laiteluokat
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 07.12.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 437 annetaan suosituksia testeissä käytettävien kaasujen ja paineiden käytöstä. Tässä standardissa määritellyt testikaasut ja -paineet on tarkoitettu kaikkien kaasulaitekohtaisten standardien vaatimusten mukaisuuden osoittamiseen. Sen kanssa tulee aina käyttää kyseessä olevalle kaasulaitteelle tarkoitettua standardia, koska täydellinen testimenettely esitetään kyseisessä laitestandardissa.

Standardissa määritellään ensimmäisen, toisen ja kolmannen kaasuryhmän käyttöön liittyvät testikaasut, testipaineet ja laiteluokat. Sillä on viiteasiakirjan asema laitekohtaisissa standardeissa, jotka kuuluvat kaasumaisia polttoaineita käyttävistä laitteista annetun direktiivin 2009/142/EY soveltamisalaan.

Standardin uudistettuun painokseen on yhdistetty siihen aiemmin tehdyt muutokset. Lisäksi siihen on lisätty uusia laiteluokkia uusien EU-jäsenmaiden myötä.

Standardista on hyötyä kaasulaitteiden testaus-, tarkastus- ja sertifiointiyrityksille, kaasulaitteiden valmistajille, maahantuojille sekä jälleenmyyjille.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Virpi Nummisalo, asiantuntija
p. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi