Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tunnusvärit - sähköturvallisuus

Tunnusvärit tasasähköjohtimille ja toiminnalliselle maadoitusjohtimelle

Sähköturvallisuuden perusstandardin SFS-EN 60445:2017 uusi painos määrittelee tunnusvärit tasasähkön äärijohtimille sekä suosituksen toiminnallisen maadoitusjohtimen tunnusväriksi. Merkintäsäännöt yhdenmukaistavat ja vähentävät tunnistamisen moniselitteisyyttä sekä varmistavat sähkön turvallisen käytön.

Standardi SFS-En 60445:2017 määrittelee tunnusvärit erilaisten sähkökomponenttien ja laitteiden sekä liittimien tunnistamiseen ja johtimien merkitsemiseen. Näitä johdinvärejä ja aakkosnumeerisia merkintöjä on tarkoitus soveltaa kaapeleissa, eristetyissä johtimissa, kokoojakiskoissa, sähkölaitteissa ja sähköasennuksissa.

Tavoitteena on vähentää moniselitteisyyttä ja varmistaa turvallinen käyttö.

Uudistetun painoksen tärkeimmät muutokset ovat:

  • soveltamisala on päivitetty noudattaen opasta IEC Guide 104
  • edeltävän painoksen havaitut virheet on korjattu
  • lisätty värikoodit tasasähköjärjestelmän äärijohtimien tunnistamiseksi
  • lisätty värikoodi toiminnallisen maadoitusjohtimen tunnistamiseksi
  • käsitteistöä on täydennetty ja harmonisoitu SFS-IEC 60050-195 mukaiseksi.
  • edeltävän painoksen huomautukset on siirretty normatiiviseen tekstiin
  • liitteeseen on lisätty uusia kansallisia poikkeuksia.

Standardissa esitettävät merkintäsäännöt perustuvat SFS-IEC 60050-195 käsitteiden, IEC 60417 kuvatunnusten sekä IEC 60757 sähkötekniikan väritunnusten soveltamiseen. Uuden painoksen sisältö on huomioitu sähköasennusstandardissa SFS 6000:2017 Pienjännitesähköasennukset.


Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Arto Sirviö
puh. 09 696 391 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sesko.fi