Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Turvallisuuden vahvistaminen standardisoiduilla harjoituksilla

Turvallisuuden vahvistaminen standardisoiduilla harjoituksilla

Harjoittelun avulla voidaan arvioida ja parantaa organisaation suorituskykyä. Uusi standardi antaa raamit systemaattisesti järjestetylle harjoitukselle.
SFS-ISO 22398:2019 Yhteiskunnan turvallisuus. Harjoituksia koskevaa ohjeistusta
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.10.2019, kieli: suomi/englanti

Uudessa kansainvälisessä standardissa SFS-ISO 22398 suositellaan hyviä käytäntöjä ja ohjeita, joiden avulla organisaatiot voivat suunnitella, suorittaa ja parantaa harjoitussuunnitelmaan kuuluvia projekteja. Sen avulla harjoitusten järjestäjä voi tukeutua kansainvälisesti tunnistettuun ohjeistukseen.

Standardi kuvaa harjoitussuunnitelmien ja -projektien suunnittelun, suorittamisen ja paran-tamista koskevan yleisen lähestymistavan. Se tarjoaa perustan vaikuttavien harjoitussuunnitelmien ymmärtämiseen, laatimiseen, kehittämiseen ja toteuttamiseen. Se tarjoaa myös harjoitusprojektin suunnittelua ja suorittamista koskevia ohjeita, mikä parantaa organisaation kykyä suorittaa harjoituksia sidosryhmien kanssa.

Standardista on hyötyä kaikille yksityisille ja julkisille organisaatioille. Ohjeistus voidaan mu-kauttaa organisaation tarpeisiin, tavoitteisiin, resursseihin ja rajoitteisiin. Se on tarkoitettu organisaation henkilöstön ja johdon pätevyyden varmistamisesta vastaaville sekä tahoille, jotka ovat vastuussa harjoitussuunnitelmien ja harjoitusprojektien hallinnasta.

Harjoitukset ovat tärkeä työkalu, jonka avulla kyetään tunnistamaan puutteita ja kehittämiskohteita sekä määrittämään vaste- ja palautumisstrategioiden vaikuttavuus. Organisaation ja sen henkilöstön pätevyyden mittaamisen lisäksi harjoitukset ovat erinomainen työkalu muokattujen suunnitelmien perusteellisuuden, merkityksellisyyden ja tarkkuuden arviointiin.

Harjoituksia voidaan käyttää toimintaperiaatteiden, suunnitelmien, menettelyjen, koulutuksen, laitteiden ja organisaation sisäisten sopimusten validointiin, tieto- ja viestintäteknologian (ICT:n) testaamiseen, henkilöstön roolien ja vastuiden selventämiseen ja niissä kouluttamiseen, organisaation sisäisen yhteistyön ja viestinnän parantamiseen, puuttuvien resurssien tunnistamiseen, yksilöllisen suorituskyvyn parantamiseen ja parannusmahdollisuuksien tunnistamiseen. Lisäksi ne tarjoavat hallitun mahdollisuuden harjoitella improvisointia.

Muista myös äskettäin suomeksi julkaistu standardi, joka opastaa joukkoevakuointisuunnitelman tekemisessä:

SFS-EN ISO 22315:2018 Yhteiskunnan turvallisuus. Joukkoevakuoinnit. Suunnittelua koskevaa ohjeistusta
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 22315 esitetään ohjeita, jotka koskevat joukkoevakuointisuunnitelman laatimista, toteuttamista, seuraamista, arviointia, katselmointia ja valmiuden parantamista. Siinä esitetään malli kullekin joukkoevakuoinnin suunnitteluun kuuluvalle toiminnolle ja kaikille tunnistetuille vaaroille. Standardista on apua näyttöön perustuvien ja vaikuttavuuden suhteen arvioitavissa olevien suunnitelmien kehittämisessä.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Janne Kalli, asiantuntija
p. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi