Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uusi hitsaussanasto

Standardisoidun hitsaussanaston avulla vältetään väärinymmärryksiä

Nyt on julkaistu suomeksi uusittu hitsaussanasto. Standardin termejä käyttämällä varmistetaan, että kaikki ymmärtävät käytetyt termit samalla tavalla.

Standardien noudattaminen parantaa hitsauksen laatua, vähentää huonosta laadusta johtuvia vikoja ja sitä kautta kustannuksia sekä helpottaa kansainvälisille markkinoille laajentumista. Standardit ovat tärkeitä koko hitsaushenkilöstölle.

Hitsaussanaston lisäksi on julkaistu suomeksi uusi painos standardista, joka määrittelee vaatimukset hitsauspuikkojen ja niiden hitsiaineiden luokittelulle hitsatussa ja jälkilämpökäsitellyssä tilassa lujien terästen puikkohitsaukseen.

SFS 3052:2020 Hitsaussanasto. Yleistermit
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.01.2020, kieli: suomi

Standardiin SFS 3052 on koottu hitsaukseen ja sen lähiprosesseihin liittyviä yleisiä termejä ja määritelmiä. Yhteinen termistö on tärkeä omassa organisaatiossa, kun halutaan yhteinen toimintamalli. Se helpottaa viestintää myös esimerkiksi asiakkaiden ja tilaajien kanssa. Standardin mukaisella sanastolla vältetään väärinymmärryksiä ja kaikki tietävät, mitä tietty termi juuri tässä yhteydessä tarkoittaa.

SFS-EN ISO 18275:2018 Hitsausaineet. Hitsauspuikot lujien terästen puikkohitsaukseen. Luokittelu
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 18275 esitetään järjestelmä lujienterästen hitsauspuikkojen luokitteluun niiden puhtaan hitsiaineen lujuusominaisuuksien, iskusitkeysominaisuuksien ja kemiallisen koostumuksen sekä hitsauspuikon päällystetyypin perusteella. Standardissaa huomioidaan, että globaaleilla markkinoilla on kaksi toisistaan hieman erilaista tapaa luokitella määrätty hitsauspuikko. Se sallii hitsauspuikon luokittelun jommankumman tavan tai molempien tapojen mukaan markkinoiden tarpeen mukaisesti.

Tärkeitä hitsausstandardeja SFS-käsikirjoissa

Tärkeimpiä hitsausstandardeja on koottu vuonna 2020 uusittuun SFS-käsikirjasarjaan 66. Osan 1 standardit koskevat hitsauksen laadunhallintaa. Osaan 2 on koottu perusstandardeja ja hitsausliitoksen suunnittelua koskevia standardeja. Osassa 4 ovat hitsaajan pätevyyskokeeseen liittyvät standardit ja osassa 5 hitsaussuositukset.

Muut hitsausta koskevat käsikirjat ovat SFS- käsikirja 54 Hitsaussanasto ja SFS-käsikirja 116 Hitsien tarkastus, osat 1 ja 2.

Hitsausen oleelliset standardit omana listanaan

Hitsaukseen liittyy yli 300 standardia ja muuta julkaisua. Kannattaa tutustua niihin ja varmistaa, että teillä on käytössänne uusimmat versiot. Hitsaukseen liittyviä tärkeitä standardeja on listattu omaksi kokonaisuudekseen. Ne koskevat horisontaalisesti laajoja osia hitsauksesta.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA
DI Ville Saloranta, asiantuntija
p. 050 576 4643
etunimi.sukunimi@metsta.fi