Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Uusittu SFS-käsikirjasarja 66 Hitsaus

Uusittuja hitsauksen SFS-käsikirjoja

Hitsauksen eri aihepiirien tärkeimpiä standardeja on koottu SFS-käsikirjasarjaan 66, jonka suosituimpia osia on nyt uusittu. Käsikirjoista hyötyvät hitsausalan ammattilaiset ja kouluttajat.

Hitsausta koskevat standardit ovat laajin koko metalli- ja rakennusteollisuuteen vaikuttava perusstandardien osa-alue. Hitsauksessa on tärkeää standardien noudattaminen, jotta tuotteille asetetut vaatimukset täyttyvät. Standardit ovat tärkeitä koko hitsaushenkilöstölle. Standardien noudattaminen helpottaa kansainvälisille markkinoille laajentumista, parantaa hitsauksen laatua sekä vähentää huonosta laadusta johtuvia vikoja ja sitä kautta kustannuksia. Tärkeimpiä standardeja on koottu SFS-käsikirjasarjaan 66, josta on uusittu osat 1,2,4 ja 5.

SFS-käsikirja 66-1:2020 Hitsaus. Osa 1: Hitsauksen laadunhallinta
310,00 € (alv 0%), 341,00 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-käsikirja 66-4:2020 Hitsaus. Osa 4: Hitsaajan pätevyyskokeet
360,00 € (alv 0%), 396,00 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti
SFS-käsikirja 66-5:2020 Hitsaus. Osa 5: Hitsaussuositukset
280,00 € (alv 0%), 308,00 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti

Muut hitsausta koskevat SFS-käsikirjat

SFS-käsikirja 54 Hitsaussanasto
91,00 € (alv 0%), 100,10 € (alv 10%)
kieli: suomi
SFS-käsikirja 116-2:2019 Hitsien tarkastus. Osa 2: Rikkova aineenkoetus
160,00 € (alv 0%), 176,00 € (alv 10%)
kieli: suomi/englanti

Hitsauksen muut oleelliset standardit

Standardit, jotka koskevat horisontaalisesti laajoja osia hitsauksesta, löydät täältä löytyvästä listauksesta.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA
DI Ville Saloranta, asiantuntija
puh. 050 576 4643
etunimi.sukunimi@metsta.fi