Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset betonirakenteiden suojaus- ja korjaustyölle

Vaatimukset betonirakenteiden suojaus- ja korjaustyölle uudistettu

Betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden työmaakäytön ja työn laadunvalvonnan vaatimukset on uudistettu. Ne kuvataan eurooppalaisessa standardissa SFS-EN 1504-10.

Työmaakäyttö on vaativien suojaus- ja korjaustoimenpiteiden tärkeä ja oleellinen osa. Standardissa SFS-EN 1504-10 määritellään, miten se tehdään. Standardissa määritellään betonirakenteiden suojaus- ja korjaustyön toteutusta koskevat vaatimukset:

  • korjausalustan tila ennen korjausaineiden ja niiden yhdistelmien käyttöä ja käytön aikana
  • betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden varastoint
  • rakenteellinen vakavuus betonirakenteiden suojaus- ja korjausaineiden esikäsittelyssä ja käytössä
  • suojaus- ja korjausmenetelmät
  • työn toteutuksen laadunvalvonta
  • rakenteen kunnossapito.

Standardin SFS-EN 1504-10 sisältämät määrittelyt ovat osa kyseeseen tulevien aineiden ja niiden yhdistelmien aiottua käyttötarkoitusta koskevaa määrittelyä. Siihen liittyvät oleellisimmin standardit SFS-EN 13670 ja SFS-EN 206 sekä eurokoodit SFS-EN 1990,SFS-EN 1992-1-1, SFS-EN 1992-1-2, SFS-EN 1992-2 ja SFS-EN 1992-3.

SFS-EN 13670 määrittää betonirakenteiden toteutuksen yleiset vaatimukset. Siihen liittyviä kansallisia lisävaatimuksia esitetään soveltamisstandardissa SFS 5975, josta on juuri julkaistu aiempaa yksityiskohtaisempi versio viranomaisten ja rakennusvalvonnan pyynnöstä.

SFS-EN 13670 Betonirakenteiden toteuttaminen
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 24.05.2010, kieli: suomi
SFS 5975:2019 Betonirakenteiden toteutus. Standardin SFS-EN 13670 käyttö Suomessa
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.05.2019, kieli: suomi

Betonin valmistuksessa noudatetaan standardeja SFS-EN 206 ja SFS 7022. Eurooppalainen SFS-EN 206 määrittää muun muassa betonin ainesosat, tuoreen ja kovettuneen betonin ominaisuudet ja niiden todentamisen. Kansallisessa standardissa SFS 7022 annetaan Suomea koskevia, täydentäviä sääntöjä. Niillä varmistetaan betonin säilyvyys suomalaisissa olosuhteissa.

SFS-EN 206:2014 + A1:2016 Betoni. Määrittely, ominaisuudet, valmistus ja vaatimustenmukaisuus
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 11.11.2016, kieli: suomi
SFS 7022:2019 Betoni. Standardin SFS-EN 206 käyttö Suomessa
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.09.2019, kieli: suomi

Eurokoodit ovat kantavien rakenteiden suunnittelua koskevia eurooppalaisia standardeja. Ne asettavat rakennustyön tarkkuudelle vaatimuksia, jotta mitoitussäännöt olisivat voimassa. Eurokoodeja käytetään yhdessä ympäristöministeriön tai liikenne- ja viestintä ministeriön vahvistamien kansallisten liitteiden kanssa. Vaatimukset mittapoikkeamille esitetään toteutusstandardeissa. Lisätietoa eurokoodeista voit lukea eurokoodi help desk -sivustolta.

SFS-EN 1990 + A1 + AC Eurokoodi. Rakenteiden suunnitteluperusteet
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.06.2006, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 1992-3 Eurokoodi 2: Betonirakenteiden suunnittelu. Osa 3: Nestesäiliöt ja siilot
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.10.2006, kieli: suomi

Lisätietoja standardisoinnista

Rakennustuoteteollisuus RTT
Ari Mantila, jaospäällikkö
p. 0400 201 507
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi