Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset hitsauskoordinaattorin osaamiselle

Hitsauskoordinaattorin tehtävät ja vastuut uudistettu

Hitsauksen arviointi ja todentaminen vaatii pätevää henkilöstöä suorittamaan hitsauksen koordinointia, jotta voidaan luottaa hitsin laatuun ja varmistaa luotettava toiminta käytössä. Uudistettu kansainvälinen standardi määrittelee hitsauksen koordinointiin liittyvät tehtävät ja vastuut, jotka valmistajan tulee määrittää.
SFS-EN ISO 14731:2019 Hitsauksen koordinointi. Tehtävät ja vastuut
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.04.2019, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 14731 määritetään olennaiset tehtävät ja vastuut, jotka kuuluvat hitsauksen koordinointiin. Hitsauskoordinoijille, jotka toimivat esimerkiksi suunnittelussa, toteutuksessa, valvonnassa ja tarkastuksessa, on tarpeen selkeästi määrittää tehtävät ja vastuut standardin mukaisesti.

Oletuksena on, että hitsauskoordinoijilla on riittävä koulutus, pätevyys ja kokemus ja että valmistaja on nimittänyt heidät. Pakollisissa asiakirjoissa, sovellutusstandardeissa ja sopimuksissa voidaan antaa erityisvaatimuksia hitsauskoordinoijille. Muuten valmistajan vastuulla on määrittää tässä standardissa esitetyt vaatimukset.

Merkittäviä muutoksia viime painokseen nähden ovat IIW:hen liittyvän liitteen poistaminen, hitsauksen koordinointihenkilöstön arviointi uudessa liitteessä A ja osaamisen ja osaamistasojen käsitteiden lisääminen.

Kaikki ajantasaiset hitsaukseen liittyvät standardit löydät SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja hitsauksen standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija, DI Ville Saloranta
Puh. 09 192 31 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi