Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset jakeluverkoissa käytettäville pienjännitevoimakaapeleille SFS 5800

Uudistetut vaatimukset jakeluverkoissa käytettäville pienjännitevoimakaapeleille

Jakeluverkoissa käytettävien pienjännitevoimakaapeleiden rakenne-, mitoitus- ja testausvaatimukset kuvaava standardi on uudistettu.

SFS 5800:2018 korvaa standardin edellisen version vuodelta 1995. Standardi uudistettiin täysin suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvia jakeluverkkokaapeleita koskevan eurooppalaisen harmonisointiasiakirjan HD 603 Part 5E pohjalta. Uudistettuun painokseen on lisätty kaapelien aurattavuuteen liittyviä asioita sekä niiden UV-suojausta koskevat vaatimukset ja testit.

Standardin mukaisessa kaapelissa on PEX-eristeiset alumiinijohtimet kerrattu keskenään yhteisen vaipan alle ja siinä voi olla kosketussuoja (kansallinen tyyppimerkintä AXMK ja AXCMK). Standardissa esitetään kaapelien rakenne-, mitoitus- ja testausvaatimukset englanniksi sekä jakeluverkkokaapelien käyttöä ja valintaa koskevat ohjeet suomeksi.

Vuoden 2018 lopulla valmistuvat uudistetut painokset myös seuraavista pienjännitevoimakaapeleista: SFS 5801 (0,6/1 kV -kaapelien yleiset vaatimukset), SFS 4879 (PEX-eristeiset ja PVC-vaippaiset kiinteistökaapelit) ja SFS 4880 (PVC-eristeiset ja –vaippaiset kiinteistökaapelit).

Lisätietoja energiakaapelien standardisoinnista

SESKO ry
Kehityspäällikkö Juha Vesa
puh. 050 571 6048
etunimi.sukunimi@sesko.fi