Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset kiinteistöjen pienjännitevoimakaapeleille

Uudistetut vaatimukset kiinteistöissä käytettäville pienjännitevoimakaapeleille

Kiinteistöissä käytettävien pienjännitevoimakaapeleiden rakenne-, mitoitus- ja testausvaatimuksia kuvaavat standardit SFS 4879 ja SFS 4880 on uudistettu. Näiden standardien mukaiset kaapelit soveltuvat Suomen käyttöolosuhteisiin ja niitä käytetään pääasiassa kiinteistökaapeleina ja moottorilähdöissä.

Standardissa SFS 4879 määritellään vaatimukset pienjännitevoimakaapeleille, joiden suomalaiset tyyppimerkinnät ovat AXMK, AXCMK, XMK ja XCMK. Standardin SFS 4880 mukaiset voimakaapelit ovat kansalliselta tyyppimerkinnältään AMCMK ja MCMK.

SFS 4879 sisältää eurooppalaisen harmonisointiasiakirjan HD 603 osan 5D englanninkielisenä. SFS 4880 sisältää saman HD 603 -asiakirjan osan 3F. Näissä englanninkielisissä osuuksissa esitetään kaapelien rakenne- ja testausvaatimukset. Muilta osin (esimerkiksi kaapelien valinta- ja käyttöohjeet) standardit ovat suomenkielisiä.

Standardien uudistettuihin painoksiin on lisätty rakennustuoteasetukseen (CPR) liittyviä vaatimuksia. Lisäksi standardiin SFS 4879 on lisätty PEX-eristeisen kaapelin UV-suojausta koskevat vaatimukset. Myös kaapelirakenteita koskevia täsmennyksiä on tehty, ja esimerkiksi johdinten kuormitettavuusarvot on tarkistettu ja tarvittaessa niitä on lisätty eri asennustavoille. Näiden standardien arvoja voidaan käyttää suoraan Suomen olosuhteiden lähtöarvoina kaapelien lopullisia kuormitusarvoja laskettaessa.

Uudistetuista painoksista on poistettu jakeluverkkokaapeleita koskevat vaatimukset, jotka on julkaistu 2018 standardina SFS 5800. Huomaa myös standardiin tehty korjaus. Standardi uudistettiin täysin suomalaisiin olosuhteisiin soveltuvia jakeluverkkokaapeleita koskevan eurooppalaisen harmonisointiasiakirjan HD 603 Part 5E pohjalta. Uudistettuun painokseen on lisätty kaapelien aurattavuuteen liittyviä asioita sekä niiden UV-suojausta koskevat vaatimukset ja testit.

Pienjännitevoimakaapelien yleisiä vaatimuksia ja kaapeleiden pakkastestejä koskeva standardi SFS 5801 päivitetään heti, kun harmonisointiasiakirjan HD 603 toinen painos ilmestyy. Uudistettavana on myös SFS 5546, joka koskee halogeenittomien nippuna itsestään sammuvien 0,6/1 kV -kaapelien vaatimuksia.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Kehityspäällikkö Juha Vesa
050 571 6048 (asiakaspalvelu)
etunimi.sukunimi@sesko.fi