Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset lääkinnällisille laboratorioille

Varmista laboratoriopalveluiden laatu uusien ohjeiden avulla

Uuden kansainvälisen ohjeen avulla voit luoda laboratoriotyöskentelyn hyvät käytännöt, joita noudattamalla täytät näytteiden oton ja käsittelyn yleisesti hyväksytyt vaatimukset.

Lääketieteelliset laboratoriopalvelut ovat tärkeitä potilaan hoidon kannalta. Sen vuoksi laboratorio palveluiden tuottajien on pystyttävä tyydyttämään potilaiden ja heidän hoidostaan vastaavan kliinisen henkilöstön tarpeet.

Laboratoriopalveluissa on noudatettava dokumentoituja sääntöjä ja menettelyjä, jotka liittyvät tutkimuspyyntöihin, potilaan esivalmisteluun ja tunnistamiseen, näytteiden ottoon, kuljetukseen, säilytykseen, prosessointiin ja näytteiden tutkimiseen yhdessä tulosten tulkinnan kanssa. Samalla tulee huomioida lääke tieteellisen laboratoriotyön turvallisuuteen ja etiikkaan liittyvät asiat. Uusi kansainvälinen ohje antaa tähän hyvät käytännöt.

Standardissa määritellään vaatimukset ja hyvät käytännöt, jotka koskevat näytteiden ottamista, kuljetusta, vastaanottamista ja käsittelyä lääketieteellisessä laboratoriossa tehtävää analysointia varten.

Standardi on tarkoitettu lääketieteellisille laboratorioille ja muihin lääketieteellisiin palveluihin, joihin liittyy erilaisia tutkimusta edeltäviä prosesseja, mukaan lukien tutkimuspyynnöt, potilaan valmistelu ja tunnistus sekä näytteiden ottaminen, kuljetus, vastaanottaminen ja säilytys. Sitä voidaan soveltaa myös joihinkin biopankkeihin. Standardi ei ole tarkoitettu verensiirrossa käytettäviin verivalmisteisiin.

Tätä standardia voivat käyttää yksittäiset henkilöt ja organisaatiot, jotka osallistuvat näytteiden ottamiseen lääketieteelliseen laboratorioon analysointia varten lähetettäväksi. Jokaisen laboratorion tai näytteenottoa suorittavan organisaation tulisi määrittää, millä laajuudella he noudattavat hyviä laboratoriokäytäntöjä, jotka kuvataan uudessa ohjeessa. Johdon tulisi määrittää sopiva tärkeysjärjestys, joka perustuu potilaan ja asiakkaan tarpeisiin, saatavilla oleviin resursseihin sekä paikallisiin, alueellisiin ja kansallisiin toimivaltoihin.

Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Suvi Pasanen, asiantuntija
p. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi