Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset maahan asennettaville muovisille kaapelikouruille standardista

Vaatimukset maahan asennettaville muovisille kaapelikouruille uudistettu

Maahan asennettavien muovisten kaapelikourujen rakenne- ja testausvaatimukset kuvataan standardissa SFS 7505.

SFS 7505:2020 Maahan asennettavat muoviset kaapelikourut. Rakenne ja testaus
41,00 € (alv 0%), 50,84 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.03.2020, kieli: suomi

Standardissa esitetään PE- ja PVC-U-muovisten sileiden ja aallotettujen kaapelikourujen rakenne- ja testausvaatimukset. Standardin mukaiset kaapelikourut soveltuvat maahan asennettujen kaapelien suojaukseen Suomen olosuhteissa. Standardissa kuvataan muovisten kaapelikourujen luokittelu, nimike ja merkinnät, kaapelikourujen mitat sekä kaapelikourujen laatuvaatimukset ja testimenetelmät: raaka-aine, geometriset ominaisuudet, fysikaaliset ominaisuudet ja mekaaniset ominaisuudet.

Muoviputkien valmistajien sekä sähköverkkoyhtiöiden ja verkoston rakentajien kannattaa
tutustua standardin SFS 7505 vaatimuksiin. Näin osaatte suunnitella, valmistaa ja hankkia vaatimukset
täyttäviä tuotteita.

SFS 7505 perustuu kumottuun standardiin SFS 5608, josta on poimittu kaapelikouruja koskevat vaatimukset tähän uuteen standardiin. Samalla ajanmukaistettiin kourujen vaatimukset

Standardi SFS 7505 ei koske asennusputkia, kaapelin suojalevyjä eikä varoitusnauhoja, joille on omat standardinsa SFS-EN 61386-24 ja SFS-EN 50520.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Juha Vesa, kehityspäällikkö
p. 045 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi