Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset sähköisille laboratoriolaitteille

Sähköisten laboratoriolaitteiden vaatimuksia tarkistettu

Sähköisten laboratoriolaitteiden turvallisuusvaatimukset määritellään standardissa SFS-EN 61010. Standardiin on nyt julkaistu lukuisia teknisiä tarkistuksia.

Standardi SFS-EN 61010-1 antaa yleiset turvallisuusvaatimukset sähköisille laboratoriolaitteille, jotka mittaavat, osoittavat, monitoroivat, tutkivat tai analysoivat aineita tai joita käytetään aineiden käsittelyyn, mukaan lukien in vitro -diagnostiset (IVD) laitteet. Näitä laitteita voidaan myös käyttää muualla kuin laboratorioissa. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi kotona käytettävät, itsetestaavat IVD-laitteet ja tutkimuslaitteet, joita käytetään ihmisten tai materiaalien tarkastamiseen kuljetuksen aikana.

Standardiin julkaistu muutos (A1) sisältää teknisen tarkistuksen. Tähän standardin painokseen on tehty seuraavat merkittävät muutokset:

  • Kuvatunnuksia pidetään parempana merkintämenetelmänä kuin tekstimuotoisia varoituksia.
  • Sallitut rajat kosketeltaville osille on muutettu.
  • Tasajännite sallitaan vaihtoehtoisena kiinteän eristyksen ja ohutkalvoeristyksen jännitelujuustestissä ylijänniteluokan II verkkopiireissä 300 V asti.
  • Epäselvissä tapauksissa ylijänniteluokan III ja IV verkkopiirien ilma- ja pintavälien vaatimustenmukaisuus varmistetaan jännitelujuustestillä.
  • Vaihtojännitetestissä käytettävän generaattorin tehovaatimuksesta 500 VA luovutaan ja se korvataan vaatimuksella pystyä ylläpitämään testijännitettä koko testin ajan.
  • Lämpenemistestit (10.4.1) tehdään epäsuotuisimmassa ympäristön lämpötilassa, joka on laitteenmitoitusympäristön lämpötila-alueella, mikäli tämä edustaa epäsuotuisampaa olosuhdetta.
  • IP-luokitus on kokonaan uudistettu ja sisältää nyt kaikki vaatimukset.
  • Hydraulisen testin testipaineet on tarkistettu ja muutettu.
  • Suojausvaatimukset optista säteilyä vastaan on tarkistettu. Kattavuus on kasvanut.
  • Vaatimukset piireille, joita käytetään rajoittamaan transienttiylijännitteitä on tarkistettu.

Tämä eurooppalainen standardi antaa yhden vapaaehtoisen tavan täyttää pienjännitedirektiivin 2014/35/EU vaatimukset.

Standardisarjan SFS-EN 61010 muissa osissa kuvataan sähköisten laboratoriolaitteiden tarkempia vaatimuksia. Kaikki nämä standardit löydät SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja sähköisten laboratoriolaitteiden standardisoinnista

SESKO ry
Ryhmäpäällikkö Ari Honkala
puh. 045 1880 625
etunimi.sukunimi@sesko.fi