Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset savunpoistopuhaltimille

Vaatimukset savunpoistopuhaltimille päivitetty

Savunhallintalaitteisto ja sen komponentit olisi suunniteltava huolellisesti. Tuoteominaisuudet koneellisille savunpoistopuhaltimille rakennustyömaalla määrittelevä standardi on nyt päivitetty. Lisäksi on päivitetty sitä täydentävä kansallinen soveltamisstandardi, joka määrittelee savunpoistopuhaltimilta vaadittavat ominaisuudet.

SFS-EN 12101-3:2015 Savunhallintajärjestelmät. Osa 3: Savunpoistopuhaltimet
121,30 € (alv 0%), 150,41 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.10.2015, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 12101-3:2015 esitellään ominaisuuksien testaus- ja arviointimenetelmät sekä testausarviointien tulosten suoritustasojen vaatimustenmukaisuuden kriteerit. Se koskee savunpoistoon käytettäviä puhaltimia sekä impulssipuhaltimia ja suuntapainepuhaltimia.

Standardi sisältää rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta rakennustuotteeseen voidaan kiinnittää CE-merkintä.

Standardisarja SFS-EN 12101 Savunhallintajärjestelmät sisältää yhteensä 13 osaa. Löydät kaikki sarjan julkaisut SFS:n verkkokaupasta.

SFS 7025:2018 on tuotestandardia SFS-EN 12101-3:2015 täydentävä kansallinen soveltamisstandardi. Soveltamisstandardi esittää suosituksen siitä, mitkä ominaisuudet on ilmoitettava ko. tuotestandardin mukaan CE-merkityille savunpoistopuhaltimille eri käyttökohteissa sekä niiden ominaisuuksille asetetut vähimmäisvaatimustasot tai luokat.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Useimmissa rakennustuotteissa tulee olla CE-merkintä. Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot ja luokat suoritustasot tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin (ns. SFS 7000 -sarjan standardit) avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen.

  • Lisätietoja rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista voit lukea hEN Helpdeskissä.
  • Harmonisoidut tuotestandardit on koottu SFS:n verkkokaupassa aihealueittain ryhmään 90.
  • Kansalliset soveltamisstandardit eli SFS 7000 -sarjan standardit löydät ryhmästä 91.300.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi