Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimuksia terästuotteille

Päivitettyjä vaatimuksia terästuotteille

Nyt on julkaistu uudistetut standardit, jotka koskevat kuumavalssattuja tankoja ja valssilankoja sekä terästuotteita parannetuin paksuussuuntaisin murtokuroumaominaisuuksin.

Valmistatko tai ostatko terästuotteita koneenrakentamiseen tai rakentamiseen? Kannattaa käyttää sopimusneuvotteluissa ja vaatimusten määrittelyssä hyödyksi standardeja, koska niiden avulla sopimusten tekeminen on sujuvampaa ja vältytte väärinkäsityksiltä.

SFS-EN ISO 9443:2018 Kuumavalssattujen tankojen ja valssilankojen pinnanlaatuluokat
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.08.2018, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 9443 määritellään tekniset toimitusehdot kuumavalssatuille pyörö-, neliö- ja kuusiotangoille sekä valssilangoille, joiden nimellismitta dN on 5...200 mm. Standardia sovelletaan kirkkaille tuotteille ja työkaluteräksille, kun asiasta sovitaan valmistajan ja ostajan kesken. Valmistaja ja ostaja voivat sopia tämän asiakirjan soveltamisesta myös erikoisprofiileille. Tätä standardia voidaan erityisesti soveltaa koneenrakennuksen ja rakentamisen teräksiin.

Tavanomaisesti valmistettujen teräslevytuotteiden ja teräsprofiilien muodonmuutoskyky kohtisuoraan valssauspintaan nähden poikkeaa pinnan suuntaisista ominaisuuksista. Tämä saattaa aiheuttaa ongelmia hitsatuissa rakenteissa, esim. lamellirepeilyä. Teräksen valmistuksen yhteydessä voidaan lisäkäsittelyillä parantaa tuotteen paksuussuuntaisia ominaisuuksia, jotka standardissa SFS-EN 10164:2018 ilmoitetaan tiettyinä paksuussuuntaisen vetokokeen murtokuroumavaatimuksina. Murtokurouma-arvot ovat hyvä yleisohje lamellirepeilyvaaraa arvioitaessa, sillä lamellirepeilyvaara pienenee paksuussuuntaisen vetokokeen murtokurouman kasvaessa.

Tässä standardissa määritellään murtokuroumaominaisuudet kohtisuoraan tuotteen pintaan nähden. Standardia voidaan soveltaa lisäosana kaikille tuotestandardeille, jotka koskevat tiivistetystä teräksestä valmistettuja levytuotteita ja profiileja, lukuun ottamatta ruostumattomia teräksiä. Sitä voidaan soveltaa vaadittaessa parannettuja paksuussuuntaisia ominaisuuksia nimellispaksuuksilla 15...400 mm teräksille, joiden ylemmän myötörajan ReH tai venymisrajan Rp0,2 määritelty vähimmäisvaatimus on enintään 960 MPa.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Mika Vartiainen
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi