Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vajaahappilaitteistojen suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet

Vajaahappilaitteistolle eurooppalaiset suunnittelu-, asennus- ja huolto-ohjeet

Kun palontorjuntajärjestelmäksi ollaan hankkimassa vajaahappilaitteistoa, ennen hankintapäätöstä kannattaa tutustua laitteistolle asetettuihin eurooppalaisiin ohjeistuksiin. Ne kerrotaan uudessa standardissa SFS-EN 16750:2017. Laitteiston asennusliikkeen tulee tuntea standardin ohjeistukset ja tekniset vaatimukset.

Standardissa SFS-EN 16750 kerrotaan vähimmäisohjeet ja tekniset vaatimukset happipitoisuutta alentaville palonestolaitteistoille. Tämä standardi koskee typpeä käyttäviä palonestolaitteistoja, jotka on suunniteltu ylläpitämään alhaista happipitoisuutta suljetuissa tiloissa.

Happipitoisuutta alentavan laitteiston ja sen yksittäisten komponenttien ominaisuuksien lisäksi tämä standardi kattaa suojattavaa aluetta ympäröivien rakenteiden vaatimukset. Typpikaasu soveltuu parhaiten happipitoisuuden alentamiseen. Tätä standardia voidaan kuitenkin käyttää pohjana myös muiden kaasujen käytölle vastaavaan tarkoitukseen.

Kaikki palonsammutukseen liittyvät standardit löydät SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Kati Heiskanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi