Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Varmista uima-altaan turvallisuus

Varmista uima-altaan turvallisuus

Standardit auttavat luomaan uimahalleista, kylpylöistä ja vesipuistoista turvallisia käyttäjille ja henkilöstölle. Uima-altaiden turvallisuusvaatimukset kuvaavat standardit on uudistettu. Niistä on hyötyä uima-altaan suunnittelussa, kunnossapidossa ja varsinaisessa toiminnassa.

Standardisarjan SFS‐EN 15288 osat 1 ja 2 käsittelevät uimahallien allasrakenteiden, oheistilojen ja materiaalien vaatimuksia. Tarkoituksena on luoda halliin sellainen ympäristö, joka auttaa ehkäisemään onnettomuuksia ja tapaturmia ja on turvallinen käyttäjille ja henkilökunnalle. Standardit on tarkoitettu uimahallien, kylpylöiden ja vesipuistojen suunnittelijoille, rakentajille ja toiminnanharjoittajille. Standardin eri osat käsittelevät turvallisuutta eri näkökulmista:

  • Osa 1 on tarkoitettu uimahallien suunnitteluun, rakentamiseen ja käyttöön liittyville henkilöille.
  • Osasta 2 on hyötyä henkilöille, joiden työ liittyy hallin toimintaan tai käyttöön.

Tuoteturvallisuuslaki edellyttää, että uimahallien on täytettävä tietyt turvallisuusvaatimukset. Yleinen käytön valvonta on toiminnanharjoittajan vastuulla. Standardit esittävät ratkaisuja valvonnan järjestämiseksi ja valvonnan tarpeen minimoimiseksi. Standardeja kannattaa hyödyntää uimahallin rakentamiseen ja korjaamiseen liittyvissä tarjouspyynnöissä. Siihen voi kirjata standardinmukaisuuden vaatimukseksi, jolloin kaikkia yksityiskohtia ei tarvitse esittää tarjouspyynnössä.

SFS-EN 15288-1:2018 Uima-altaat. Osa 1: Suunnitteluun liittyvät turvallisuusvaatimukset
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.12.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN 15288-2:2018 Uima-altaat. Osa 2: Toiminnanharjoittamiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.12.2018, kieli: suomi/englanti

Standardisarjan SFS-EN 15288 osassa 1 määritellään turvallisuusvaatimukset uima‐altaiden suunnitteluun ja rakentamiseen. Se opastaa riskien tunnistamiseen käymällä läpi turvallisen ympäristön suunnitteluperiaatteet. Vaatimuksia sovelletaan kaikkiin uusiin uima‐altaisiin ja uima‐altaiden peruskorjauksiin. Osa 1 on tarkoitettu uima‐altaiden suunnittelusta, rakentamisesta ja käytöstä vastaaville henkilöille.

Osassa 2 määritellään uima‐altaiden toiminnanharjoittamiseen liittyvät turvallisuusvaatimukset. Siinä opastetaan yleisten uima‐altaiden henkilöstöön ja käyttäjiin kohdistuvien riskien tunnistamiseen. Se on tarkoitettu henkilöille, joiden tehtävät liittyvät uima‐altaiden käyttöön ja hallinnointiin.

Vesiliukumäkien turvallisuus

Vesiliukumäkien turvallisuusvaatimukset kuvaavaa standardia on täydennetty. Se esittää mm. vesiliukumäkien kaltevuus‐ ja pituusmitat. Siinä annetaan myös neuvoja liukumäkien merkinnöistä, kuten vaativuusluokan esittämisestä. Standardin suomennos julkaistaan alkuvuodesta 2020.

SFS-EN 1069-1:2017 + A1:2019:en Water slides. Part 1: Safety requirements and test methods
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 21.06.2019, kieli: englanti

Uima‐allasvarusteiden turvallisuus

Hyödynnättekö jo uima‐allasvarusteiden turvallisuusvaatimukset kuvaavaa standardisarjaa SFS‐EN 13451?Siihen kuuluu yhteensä 11 osaa. Löydät ne kaikki SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja standardisoinnista

Yhteinen Toimialaliitto ry
Suvi Pasanen, asiantuntija, standardisointi
p. 050 328 5413
etunimi.sukunimi@ytl.fi