Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Veneiden nestekaasujärjestelmät: SFS-EN ISO 10239:2017

Varmista veneiden nestekaasujärjestelmien turvallisuus

Veneiden nestekaasujärjestelmien turvallisuusvaatimukset kuvataan standardissa SFS-EN ISO 10239:2017. Sitä noudattamalla voitte osoittaa, että nestekaasujärjestelmä vastaa huvivenedirektiivin vaatimuksia (2013/53/EU).

SFS-EN ISO 10239:2017 Veneet. Nestekaasujärjestelmät
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.09.2017, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN ISO 10239:2016 tarjoaa yhden tavan täyttää huviveneitä ja vesiskoottereita koskevassa direktiivissä 2013/53/EY esitetyt olennaiset vaatimukset. Nyt standardin vuonna 2015 julkaistuun painokseen on lisätty liite ZA. Siinä kuvataan standardin kohdat, jotka liittyvät ko. direktiivin vaatimuksiin.

Standardissa kuvataan yleiset määräykset veneissä käytettäville nestekaasujärjestelmille sekä muun muassa vaatimukset ja ohjeet, jotka koskevat seuraavia ominaisuuksia, testejä ja laitteen osia:

 • paineensäädin
 • nestekaasun syöttöjärjestelmä
 • käyttölaitteet
 • nestekaasupullojen sijoitus ja asennus
 • ilmanvaihto
 • nestekaasujärjestelmän tiiviystestit
 • sähkölaitteiden kipinäsuojaus
 • omistajan käsikirja
 • ilmanoton ja palamistuotteiden poiston kanavat ja savukaasuhormit
 • suunnitteluohjeet putkiston painehäviölle
 • iImanvaihto
 • keittolaitteet, joissa on enintään 225 g sisäinen nestekaasupatruuna.

SFS-EN ISO 10239:2016 kattaa pysyvästi asennetut nestekaasujärjestelmät ja nestekaasua polttavat laitteet pienissä veneissä, joiden aluspituus on vähemmän kuin 24 metriä. Se ei kata nestekaasukäyttöisiin moottoreihin ja nestekaasukäyttöisiin generaattoreihin käytettäviä laitteita. Standardi kattaa sisäisellä nestekaasupatruunalla varustetut keittolaitteet, kun patruunan kapasiteetti on 125 g tai vähemmän. Se kattaa kaikkien nestekaasupullojen varastoinnin, mutta sen ei ole tarkoitus säädellä sellaisten pullojen teknisiä vaatimuksia, joita koskevat kansalliset säädökset. Se ei sisällä nestekaasuasennuksen käyttöönottomenetelmiä.

Vähintään saman tuloksen antavien uusien suunnitelmien, materiaalien ja menetelmien voidaan katsoa vastaavan tämän kansainvälisen standardin vaatimuksia silloin, kun ne ovat asianmukaisesti hyväksyttyjä.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija Tommi Carlson
puh. 09 19 231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi